Jednoduché spřáhlo

 

 

Jednoduché severoamerické spřáhlo

Toto spřáhlo (jehož jméno, ani zavedené označení bohužel neznám) bylo dříve na amerických modelech velikosti H0 dosti rozšířené. Postupně ho ale stále více vytlačuje modelové spřáhlo Magne-Matic, resp. spřáhla s ním kompatibilní. Nadále se používá již jen na nejlevnějších modelech, určených spíše pro děti. Spřáhlo je totiž výrobně daleko jednodušší, než současná modelová spřáhla, přitom je robustní a dostatečně spolehlivé. Z vozidel popsaných na těchto stránkách najdete tato spřáhla např. na levnějších nákladních vozech a lokomotivách Life-Like. Stejná spřáhla měly také lokomotivy Mehanotechnika, které k nám byly na sklonku socialismu ve větším počtu dovezeny.

Obrázky ukazují spřáhla v rozpojeném a spojeném stavu a také detail čela vozu osazeného tímto spřáhlem.

Informace o aktuální nabídce vozů a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti H0 (zatím ne, teprve se připravuje). 

nahoru
F7
F40PH
GP38-2
Nákladní vozy
Jednoduché spřáhlo

 

 

Home ] F7 ] F40PH ] GP38-2 ] Nákladní vozy ] [ Jednoduché spřáhlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.