Rozpojovač 708

 

 

Elektromagnetický rozpojovač Kadee 708 pro spřáhla Magne-Matic

základní technické údaje

charakteristika elektromagnetický rozpojovač spřáhel Magne-Matic, viditelné provedení (vystupuje nad pražce)
jmenovitý rozchod 10.5 mm (velikost H0n3)
napájecí napětí 16V 1A ~
provoz zapínat krátkodobě - bez přerušení nejvýše na 3 minuty
další možnosti pravděpodobně je využitelný i pro sousední rozchody (s úpravami)


Sestavený rozpojovač Kadee 708. Z podstatných dílů zde chybí jen plastová deska pod kolej.


Rozpojovač Kadee 708 v koleji modelové velikosti H0n3. Na obrázku není vidět cívka - jsou tu jen shora viditelné části rozpojovače (včetně plastové desky pod kolejí, kterou je možné následně zasypat štěrkem). obr. Kadee

rozpojovač Kadee 708 pro rozchod 10.5 mm

Rozpojovač se umísťuje pod kolej, ale pólové nástavce mezi kolejnicemi zasahují až nad pražce (do pražců je nutné vyřezat otvor, kterým pólové nástavce procházejí). Tvar viditelné části je navržen tak, aby bylo rozpojovač možné zamaskovat např. do přejezdu.

Rozměry: celková délka 83 mm, rozteč upevňovacích šroubů 64 mm, délka pólových nástavců 50 mm, celková výška 44 mm (z toho je většina pod deskou), celková šířka 36 mm.


Tři kótované pohledy na sestavený rozpojovač Kadee 708. Rozměry v milimetrech jsou přepočtené z palců a uvedené hodnoty je třeba brát s rezervou, protože palcové kóty bývají často hrubě zaokrouhlené. obr. Kadee


Součástky rozpojovače Kadee 708. Na fotografii jsou všechny součástky, kromě nich najdete v pytlíku ještě anglický návod.

sestavení rozpojovače

Rozpojovač se dodává jako stavebnice, jeho sestavení je zcela jednoduché (cívka elektromagnetu je navinutá), postup vyplývá z následujícího obrázku.

Pokud budete rozpojovač připevňovat ke koleji prostřednictvím plastové desky přiložené k rozpojovači (která v místě rozpojovače nahrazuje kolejové lože), je potřeba už při jeho sestavování dbát na dodržení správné výšky. Pólové nástavce by měly končit zároveň s temenem kolejnic. Poloha závisí na výšce použité koleje (tj. součtu výšky kolejnic a pražců). V návodu výrobce se ale s výškou pražců nepočítá, v úvahu se zde bere jen výška kolejnic. Podle návodu pro kolejnice vysoké 1.6 - 1.8 mm vyhovuje rozpojovač bez distančních podložek, v případě kolejnic vysokých 1.5 mm se mají distanční podložky vložit. Pro ještě nižší kolejnice (např. 1 mm) je navíc potřeba obrousit horní přírubu. Osobně doporučuji vše vyzkoušet, protože údajům neuvažujícím výšku pražců moc nevěřím.


Sestavení rozpojovače Kadee 708 je jednoduché a rychlé. Polohu horní příruby je třeba nastavit podle výšky použitých kolejí

vložení rozpojovače do koleje

Rozpojovač by měl být umístěn v přímé a vodorovné koleji. Kolej by měla být přímá na délku nejdelšího rozpojovaného vozidla na obě strany od rozpojovače.

Dobré fungování spřáhel Magne-Matic velmi záleží na správné poloze rozpojovače vůči koleji. To je pravděpodobně důvod, proč výrobce jako základní možnost montáže předpokládá přilepení rozpojovače přímo ke koleji. Je to sice úplně nejjednodušší, ale má to svoje nevýhody, především to značně komplikuje vyjmutí rozpojovače v případě jeho údržby  nebo výměny. Rozpojovač se musí vyndávat směrem nahoru i s kusem koleje. Ať už  spojení s navazujícími úseky koleje provedete pomocí běžných kolejnicových spojek (jak předpokládá výrobce), nebo nějak jinak, vždycky je to potenciální zdroj komplikací. V místě rozpojovače lze očekávat zhoršené jízdní vlastnosti, viditelné švy v terénu a ani manipulace s rozpojovačem nebude příliš pohodlná.

Osobně považuji za lepší možnost montovat rozpojovač zespodu, upevnit ho ke stejné desce jako kolej a správnou vzájemnou polohu docílit právě dobrým upevněním obojího. Na tuto možnost ale rozpojovač není z výroby příliš připraven a má-li být připevněn dobře a přitom rozebíratelně, vyžaduje to další úpravy (vrtání dalších děr do plastového rámu rozpojovače, zhotovení nějakého nosného mezirámu atd.).

V každém případě je pro rozpojovač potřeba vyřezat v koleji (a v desce pod ní) obdélníkový otvor 7.5 mm široký (musí se odstranit střední část asi deseti pražců). Tímto otvorem budou procházet pólové nástavce. Základní možností jak v desce otvor pro rozpojovač zhotovit, je vyvrtat vrtačkou díry po celém obvodu, prostředek opatrně vylomit a pak začistit hrany - nahrubo nožem (dlátkem), načisto pilníkem. Ještě snadněji to celé půjde udělat kmitací pilkou. Nejlépe se pracuje s deskou ještě holou (bez kolejí a elektroinstalace), ale rozpojovač lze při troše opatrnosti instalovat i do hotového kolejiště.


Pro vložení rozpojovače shora je potřeba přerušit kolej a její cca 90 mm dlouhý úsek upravit jako vyndavací (obr. Kadee).

elektrické zapojení

K napájení rozpojovače se používají běžně dostupné střídavé zdroje, doporučené parametry jsou 16V 1A. Konce vývodů z cívky je před propojením s napájecími přívody potřeba zbavit izolace (oškrábat). Rozpojovač zapínáme nejlépe momentovým spínačem, rozpojovač by neměl být zapnutý bez přestávky déle než tři minuty, jinak hrozí nebezpečí přehřátí.

možnosti použití na jiném rozchodu

Pro velikost TT je rozpojovač použitelný v podstatě bez úprav. Ve srovnání s velikostí H0n3 používá velikost TT stejná spřáhla Kadee 714, umístěná ve stejné výšce a do koleje se při větším rozchodu rozpojovač vejde s rezervou. Vše tedy může fungovat úplně stejně a stejně jako u H0n3 je i zde potřeba dát pozor na správnou výšku pólových nástavců vůči temeni kolejnic.

Někteří naši modeláři ale šli dále a upravili rozpojovač Kadee 708 na skryté provedení (viz obrázek). Přes podstatně větší vzdálenost mezi pólovými nástavci a rozpojovacími trny spřáhel prý všechno funguje k plné spokojenosti a možná i lépe než původní provedení. Jedinou otázkou je, jestli není v této situaci jednodušší použít rovnou skrytý rozpojovač Kadee 309 určený pro velikost H0. Zatím jsem ho v TT nezkoušel, ale chystám se na to.


Schéma úpravy rozpojovače Kadee 308 na skryté provedení (obr. Michal Malec).

Pro světově druhou nejrozšířenější velikost N se v roce 2010 elektromagnetický rozpojovač nevyrábí. Neměl by ale být velký problém upravit si ho z rozpojovače Kadee 708. Šířka rozpojovače 708 přes pólové nástavce je asi 7.2 - 7.3 mm (měřeno na skutečném rozpojovači, výrobce uvádí o několik desetin mm více). Aby byl zachován prostor pro okolky podle normy, je potřeba zúžit rozpojovač na 7 mm (nebo méně). Rozdíl je jen několik desetin milimetru a potřebné velikosti dosáhneme obroušením, nebo přihnutím pólových nástavců (k tomu je samozřejmě potřeba udělat malé úpravy souvisejících plastových dílů). Spřáhla pro velikost N jsou sice menší, ale při troše pečlivosti by to mělo fungovat.

Důležité upozornění: Pro správnou funkci rozpojovače musí být v pořádku jeho magnetický obvod, tj. pólové nástavce musí na železné jádro cívky doléhat po celé ploše čel jádra a příslušný šroub musí být přiměřeně utažený. Nesmí tam zůstat nečistoty, které by v těchto místech způsobovaly vzduchovou mezeru atd. Pokud měníte rozchod, můžete nahradit jádro cívky jiným (delším), pólové nástavce můžete ohnout do jiného tvaru, ale díly na sebe musí stále dobře doléhat, dosedací plochy se nesmí pokřivit.

Výrobek hledejte v ceníku Kadee pod katalogovým číslem 708.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.