Spřáhla M-M

 

 

Spřáhla Magne-Matic pro velikost H0

obecně ---- základní typy spřáhel pro americké modely ---- řadová standardní spřáhla pro americké modely ---- spřáhla pro evropské modely (NEM 362) ---- další běžná spřáhla ---- příslušenství

Sortiment spřáhel Magne-Matic pro velikost H0 je velmi široký a rozmanitý, aby pokryl nejrůznější potřeby (především severoamerických) modelářů této světově nejrozšířenější velikosti. I když je tato stránka dost obsáhlá, obsahuje jen zlomek informací. Firma Kadee vypracovala množství postupů jak dosadit svoje spřáhla na nejrůznější vozidla ostatních výrobců. Já jsem se zde zaměřil na běžné použití základních typů spřáhel a pak na to co mi připadá užitečné pro použití u nás.

použití u nás

V našich podmínkách se nejvíce používá spřáhlo Kadee 18 (pro upevnění podle NEM), na druhém místě je spřáhlo Kadee 16 (připevňuje se šroubkem). Poměrně dost se používají i ostatní délky spřáhel NEM (č. 17 a 19), kromě nejdelšího typu (Kadee 20 - toto dlouhé spřáhlo se nepoužívá téměř vůbec). Menší zájem je o základní spřáhla Kadee 5 a 58 a tím to víceméně končí. Desítky dalších typů spřáhel se zatím setkaly s minimálním, nebo vůbec žádným zájmem. Více se o těchto spřáhlech dočtete níže na této stránce, sledujte odkazy.

Obecně

Spřáhla se prodávají balená po dvou párech v podobě rychlostavebnice. Vlastní spřáhlo, tvořené hlavou spřáhla na dříku (s tvarovým zakončením pro uložení do spřáhlové skříně), závěrem spřáhla, rozpojovacím trnem a závěrnou pružinou, je smontované, ostatní díly (spřáhlová skříň, středící pružina, montážní šrouby a případně různé podložky, vložky a adaptéry) jsou přiloženy volně sypané. Montáž úplného spřáhla (včetně spřáhlové skříně) je triviální a rychlá, pracnější může dosazení hotového spřáhla na nějaké netypické vozidlo.

Nikde to není zaručeno, ale obvykle najdeme v balíčku se spřáhly také několik náhradních pružin závěru spřáhla (jednu, dvě, někdy i tři). Jsou tam volně přisypány, proto pozor při rozbalování sáčku, tato miniaturní, ale užitečná věcička se tak snadno ztratí...

Vlastní spřáhlo je buďto celokovové (hlava spřáhla z neželezné (nemagnetické) slitiny, pružina bronzová a rozpojovací trn ocelový), nebo je zhotoveno z houževnatého plastu (rozpojovací trn je pochopitelně vždy ocelový). Závěr spřáhla bývá často kovový i u plastových spřáhel. Spřáhlová skříň je, stejně jako zbývající díly (vložky, podložky, adaptéry), až na vyjímky plastová.

Standardní spřáhla pro americká vozidla

spřáhlo č. 5

Nejprodávanějším spřáhlem pro nejběžnější použití je "staré dobré" spřáhlo číslo 5. Stalo se tak oblíbeným, že jeho katalogové číslo se používá místo názvu a podrobnější technické specifikace. Spřáhlo je kovové s izolovanou (plastovou) spřáhlovou skříní, která má připevňovací otvory po stranách a uprostřed (pokud oka s postranními otvory nevyužijete a překážejí, je možné je odříznout). Tato spřáhlová skříň se prodává také samostatně pod katalogovým číslem Kadee 232. Středící pružina spřáhla je vytvarovaná z fosforbronzové planžety (a také se dá koupit samostatně pod katalogovým číslem Kadee 634). Upevňovací šrouby nejsou přiloženy.

Balení s katalogovým číslem Kadee 5 obsahuje stavebnici dvou párů spřáhel včetně pružin a spřáhlových skříní, pod katalogovým číslem Kadee 3 obdržíte stejná spřáhla zcela smontovaná. Spřáhla č.5 se dodávají také ve větším balení, bez spřáhlových skříní (ale se středícími pružinami), balení Kadee 10 jich obsahuje 10 párů, balení Kadee 11 obsahuje 20 párů. Spřáhlo je také možné koupit s mírně odlišnou spřáhlovou skříní - liší se menším průměrem středního upevňovacího otvoru, toto provedení nese označení Kadee 9.

Výšku spřáhla je možné upravit pomocí samostatně prodávaných plastových podložek Kadee 211. Náhradní pružiny závěru spřáhla se prodávají pod katalogovým číslem Kadee 622.

Takto se skládá spřáhlo Kadee 5. Zdola: spřáhlová skříň, vlastní spřáhlo (sestavené z výroby), středící pružina a víko spřáhlové skříně. Zbývá dokoupit montážní šroub. (foto Kadee) Pokud spřáhlo vkládáme do spřáhlové skříně, která je připravena na vozidle, vyplatí se koupit balení Kadee 10 nebo 11. Potřebujeme jen vlastní spřáhlo a středící pružinu. Víko spřáhlové skříně i šroub by měly být součástí vozidla. (foto Kadee)

spřáhlo č. 148 - "fousaté"

Je variantou spřáhla č. 5. Je to spřáhlo, u kterého je středící pružina přímo součástí vlastního spřáhla a je s ním z výroby spojená. Od tvaru pružiny je odvozeno pojmenování tohoto spřáhla - s vousy. Toto nověji do výroby zavedené spřáhlo dále zjednodušuje montáž a hlavně lze toto kovové spřáhlo použít jako přímou náhradu většiny plastových napodobenin základního spřáhla, které se používají na modelech různých značek. Spřáhlo je zcela zaměnitelné se spřáhlem č. 5 a je možné ho vsadit do každé spřáhlové skříně, jako spřáhlo 5. Spřáhlo se dodává včetně spřáhlové skříně.

(Spřáhlu č. 5 by v systému řadových spřáhel, popsanému níže, náleželo katalogové číslo 48. Odpovídající spřáhlo s vousy má katalogové číslo o stovku větší.)

Spřáhlo Kadee 148 "s vousy". Na obrázku je jen vlastní spřáhlo (bez spřáhlové skříně). Spřáhlo 148 má standardní hlavu spřáhla. (foto Kadee) Spřáhlo Kadee 158 "s vousy". Na obrázku je jen vlastní spřáhlo (bez spřáhlové skříně). Spřáhlo 158 má hlavu spřáhla ve zvláště modelovém provedení. (foto Kadee)

spřáhlo č. 58

Nástupcem spřáhla č. 5 je nově vyvinuté, kovové spřáhlo Kadee 58, které je s č. 5 zcela zaměnitelné, ale jeho provedení je modelovější. Hlava spřáhla je menší a tvarově lépe odpovídá skutečnému samočinnému spřáhlu typu E. Přestože jsou rozměry hlavy spřáhla menší, je toto spřáhlo plně kompatibilní se spřáhly s hlavou standardní velikosti.

Spřáhlo používá stejnou spřáhlovou skříň a všechny ostatní díly, s vyjímkou náhradních pružin závěru. Ty se liší a náhradní se samostatně prodávají pod katalogovým číslem Kadee 625. Kdekoliv chcete spřáhlo č. 5 nahradit tímto novějším typem, stačí otevřít spřáhlovou skříň a vyměnit jen vlastní spřáhlo. Vše ostatní může zůstat beze změny.

Pod katalogovým číslem Kadee 78 obdržíte stejná spřáhla ve smontované podobě se zvláštní (užší) spřáhlovou skříní. Provedení odpovídá spřáhlům použitým na vozech PS-1 (Kadee) a hodí se i pro další speciální účely. Použitá spřáhlová skříň lépe modeluje skutečnost.

spřáhlo č. 158 - "fousaté"

Je to fousatá varianta spřáhla č. 58, tj. je to fousaté spřáhlo ve zvláště modelovém provedení. Spřáhlo je také kovové a jeho vlastnosti jsou analogické, jako u předchozích popsaných typů.

řadová spřáhla

Protože zdaleka ne všechna vozidla různých výrobců dodržují rozměry potřebné pro montáž standardního spřáhla č.5 (někdy to tak ani nejde udělat), vyrábí Kadee další typy spřáhel. Kromě zvláštních spřáhel určených pro konkrétní aplikace (podrobněji viz níže), jsou to typové řady standardních spřáhel. Spřáhla v řadě se liší délkou spřáhla a jeho montážní výškou. K dispozici jsou tři délky a tři výšky ve všech vzájemných kombinacích - tedy devět spřáhel stejného provedení, ze kterých si modelář vybere spřáhlo rozměrově nejbližší jeho účelu.

spřáhla řady 40 - kovová

 

Čtyřicítková řada přímo navazuje na spřáhlo č. 5, které je ostatně jejím základním členem (má střední délku a střední výšku). Spřáhla jsou kovová a dodávají se včetně spřáhlové skříně (plastové) a středící pružiny, ale bez upevňovacích šroubů. Střední a dlouhá spřáhla mají stejnou spřáhlovou skříň jako č. 5 (tj. Kadee 232), krátká spřáhla mají spřáhlovou skříň Kadee 234.

Spřáhla mají katalogová čísla Kadee 41 - Kadee 49, s tím, že namísto č. 48 patří patří spřáhlo Kadee 5. Přehled spřáhel je níže v tabulce.

spřáhla řady 20 - plastová

 

Dvacítková spřáhla jsou rozměrově totožná se spřáhly z řady čtyřicítkové, ale jsou zhotovena z plastu a navíc jsou k nim přiloženy další díly, usnadňující některé často se opakující nestandardní montáže, především montáž na podvozek. Kromě vlastních spřáhel, středících pružin a spřáhlových skříní, obsahuje balení ještě tyto díly: universální adaptér, pouzdra pro tažný čep (dva různé vnitřní průměry), adaptér pro montáž na podvozek a plastové upevňovací šrouby. Přiložen je také dosti obsáhlý návod (anglicky), popisující montáž spřáhel pro vybrané případy běžněji se vyskytující na severoamerických modelech různých značek.

V některých případech je totiž možné použít spřáhlovou skříň jiného výrobce (a určenou pro úplně jiné spřáhlo), nebo její část, jen je potřeba upravit (především vnitřní rozměry) pro správnou funkci spřáhel Kadee. V některých případech je potřeba napřed něco odříznout, zbytek obstará jeden ze zmíněných adaptérů (universální adaptér, nebo adaptér pro montáž na podvozek). Pokud je tažný čep takové spřáhlové skříně příliš malý pro otvor spřáhla Kadee, navlékne se na něj vhodné pouzdro.

Spřáhla mají katalogová čísla Kadee 21 - Kadee 29. Přiložené adaptéry je možné koupit i samostatně - balení Kadee 213 obsahuje universální adaptér a pouzdra pro tažný čep, balení Kadee 212 adaptér pro montáž na podvozek, plastové šrouby se prodávají pod katalogovým číslem Kadee 256.


Přehled dílů, které najdete v balení jednotlivých řad spřáhel ukazuje, co mají spřáhla jednotlivých řad společné a co je zvláštní. Konkrétně jsou na obrázku díly spřáhel 28, 38 a 5 (patří k řadě 40 a mohlo by být označeno také číslem 48). Vlastní spřáhla (na obrázku uprostřed) jsou pro všechny tři řady společná, ale jen vzhledově a rozměrově - u řady 40 jsou vlastní spřáhla celokovová u řad 20 a 30 jsou plastová. Obrázek je možné otevřít ve větším rozlišení.

spřáhla řady 30 - plastová

  Vlastní spřáhla jsou stejná jako u předchozí řady (plastová), odlišná je spřáhlová skříň a středící pružina. Spřáhlová skříň je menší a tak se tato spřáhla hodí pro stísněné poměry. Zajímavou vlastností těchto spřáhel je, že spřáhlovou skříň je možné sestavit v základní i v převrácené poloze. Protože tloušťka, měřená od osy spřáhla k horní a dolní dosedací ploše spřáhlové skříně se liší, zdvojnásobuje se tím množství montážních výšek, pro které lze tato spřáhla použít bez úprav. Navíc jsou přiložena dvě různě silná víka spřáhlové skříně, normální a tlustší. Použít je možné jedno, druhé, nebo obě (atd.), čímž se variabilita dále zvyšuje. Kromě vlastních spřáhel, spřáhlových skříní a pružin, obsahuje balení také plastové upevňovací šrouby.

Spřáhla mají katalogová čísla Kadee 31 - Kadee 39. Náhradní spřáhlové skříně se prodávají pod katalogovým číslem Kadee 233 (bez pružin), náhradní středící pružiny pod katalogovým číslem Kadee 621.

spřáhla řady 50 - kovová

Taková řada neexistuje, přesněji řečeno jejím jediným zástupcem je spřáhlo 58 popsané výše. V úvahu by připadala ještě spřáhla 53 a 56 (odpovídající typům popsaným u řady 150), ale zatím se nevyrábějí.

spřáhla řady 140 - kovová, fousatá

Tato řada spřáhel zcela odpovídá řadě 40, ale jsou zde použita fousatá spřáhla. Odpadá tedy práce se samostatnými středícími pružinami, jinak je vše stejné.

Spřáhla mají katalogová čísla Kadee 141 - Kadee 149, ale v polovině roku 2009 ještě nejsou všechny typy dostupné (zatím jsou v prodeji čísla 146, 147 a 148). Tato balení jsou včetně spřáhlové skříně. Kromě toho jsou v nabídce velká balení těchto spřáhel bez spřáhlových skříní - č.kat. Kadee 14 obsahuje 25 párů spřáhel a č.kat. Kadee 140 obsahuje 50 párů spřáhel.

Fousatá spřáhla je samozřejmě možné použít i způsobem odpovídajícím spřáhlům řad 20 a 30. Odpovídající balení sice nejsou v nabídce, ale všechny příslušné díly jsou dostupné samostatně. Pro sestavení spřáhel odpovídajících řadě 30 je ale nutné použít upravenou spřáhlovou skříň, která se prodává pod katalogovým číslem Kadee 252.

spřáhla řady 150 - kovová, fousatá

Druhá řada fousatých spřáhel, tentokrát s hlavou spřáhla ve zvláště modelovém provedení. Použití je stejné, rozdíl je v tom, že tuto řadu tvoří jen tři typy - Kadee 153, 156 a 158. Vyrábějí se totiž pouze spřáhla pro střední výšku.

V případě standardní hlavy spřáhla, navazuje dřík na hlavu buďto uprostřed její výšky, nebo zároveň s horní hranou hlavy spřáhla, nebo zároveň s její dolní hranou. Pokud by se to u zvláště modelového provedení udělalo stejně, dřík by v horní a dolní poloze přesahoval hlavu spřáhla a kazil by její modelový vzhled. Proto se výrobce rozhodl dělat tato spřáhla pouze s dříkem uprostřed. Má-li už být modelový vzhled narušen, může se podle Kadee prostě použít spřáhlo řady 140.

přehled řadových spřáhel

tabulka obsahuje katalogová čísla dostupných balení řadových spřáhel

délka spřáhla montážní výška H* [mm] kód řady spřáhel [č.kat.]
  mimo "30" "30" "20" "30" "40" "50" "140" "150"
dlouhé - 6.35 mm snížená 9.9 10.3 11.5 LU 21 31 41 - 141 -
střední 11.5 11.5 12.7 LC 26 36 46 ? 146 156
zvýšená 12.7 11.7 13.9 LO 29 39 49 - 149 -
střední - 7.15 mm snížená 9.9 10.3 11.5 MU 27 37 47 - 147 -
střední 11.5 11.5 12.7 MC 28 38 5 58 148 158
zvýšená 12.7 11.7 13.9 MO 22 32 42 - 142 -
krátké 9.9 mm snížená 9.9 10.3 11.5 SU 24 34 44 - 144 -
střední 11.5 11.5 12.7 SC 23 33 43 ? 143 153
zvýšená 12.7 11.7 13.9 SO 25 35 45 - 145 -

*) poznámka: Více o montážní výšce H (včetně kótovaného obrázku) je v přehledu spřáhel všech velikostí.

Standardní spřáhla pro upevnění podle NEM 362

  Tato spřáhla u nás nacházejí největší uplatnění. Spřáhla mají kovovou hlavu a plastový dřík, který je upraven pro zacvaknutí do nosiče spřáhla normalizovaného podle NEM 362. Hlava spřáhla je na dříku upevněna čepem a může se poněkud natáčet, pružina ji vrací do střední polohy. Spřáhla se dodávají ve čtyřech různých délkách.
č.kat.   délka A
Kadee 17 velmi krátké 7.11 mm
Kadee 18 krátké 8.63 mm
Kadee 19 střední 10.16 mm
Kadee 20 dlouhé 11.68 mm
Kadee sice uvádí délku s přesností na setiny milimetru, ale to je jen důsledek přepočtu z palcových měr. Na obrázku Kadee vlevo je asi spřáhlo č. 18


Délka spřáhel NEM se měří mezi středem hlavy spřáhla a čelem nosiče spřáhla (a dá se z ní tedy přímo počítat délka vozidla přes středy hlav spřáhel, případně délka soupravy atd.), viz též obrázek z normy NEM níže (obr. Kadee).

Dosavadní zkušenosti ukazují asi toto: Nejkratší spřáhlo Kadee 17 v řadě případů vyhoví, ale často je o fous kratší, než by bylo potřeba (protože spřáhlo je od nosiče spřáhla dlouhé jen 7.1 mm, kdežto nárazníky 7.5 mm a ty čtyři desetiny nám tu falírují). Největší uplatnění má tedy nejbližší delší spřáhlo Kadee 18 (sice "zbytečně" dlouhé, ale už se to tak prostě vyrábí). Určité uplatnění nachází i spřáhlo Kadee 19, ale nejdelší spřáhlo Kadee 20 už je dlouhé příliš a není o něj skoro žádný zájem.


Výňatek z normy NEM 362 (obr. Kadee).


Spřáhla se do normovaného nosiče (kterému se u nás pod vlivem němčiny často nesmyslně říká také "šachta") jednoduše zacvakne.

Další běžná spřáhla

Spřáhla, která mají širší využití, ale nezapadají do výše uvedených řad. Kromě těchto existují ještě čistě jednoúčelová spřáhla, určená pro konkrétní typy vozidel konkrétních výrobců, ale těmi se zde, alespoň zatím, nebudu zabývat.

spřáhlo č. 4

Toto kovové spřáhlo má kovovou dokonce i spřáhlovou skříň. Neobvyklá je u něj i středící pružina, která je použita vinutá šroubová. Pro umístění do spřáhlové skříně, která je součástí vozidla je k dispozici (rovněž kovový) adaptér Kadee 204, který se prodává samostatně.

 

 

spřáhlo č. 6

Delší spřáhlo (10.3 mm) určené pro čela některých severoamerických lokomotiv a některé další neobvyklé a komplikované případy se stísněnými prostorovými poměry. Kovové spřáhlo s plastovou spřáhlovou skříní (obr. Kadee).  

spřáhlo č. 7

I toto spřáhlo je určené pro čela některých severoamerických lokomotiv a pro neobvyklé a komplikované případy se stísněnými prostorovými poměry. Oproti předchozímu případu je kratší (6.3 mm) a je určeno pro nižší montáž (9.9 mm). Spřáhlo je také kovové s plastovou spřáhlovou skříní. Spřáhlová skříň použitá u tohoto typu patří mezi vůbec nejmenší (obr. Kadee).  

spřáhlo č. 8

Spřáhlo podobné jako předchozí, ale trochu delší (7.9 mm) a určené pro střední výšku montáže (konkrétně 11.1 mm nad TK). Také jeho spřáhlová skříň je trochu větší.

Jako u předchozích, i  určením spřáhla č.8 jsou čela některých severoamerických lokomotiv a neobvyklé a komplikované případy se stísněnými prostorovými poměry (obr. Kadee).

 

spřáhlo č. 15

  Kovové spřáhlo s vinutou středící pružinou a s nízkou spřáhlovou skříní. Používá se na dřevařských vozech Kadee a na dalších vozech a lokomotivách, kde je potřeba nízká spřáhlová skříň (obr. Kadee).

spřáhlo č. 16

Toto spřáhlo je kombinací delšího spřáhla č.6 (viz výše) s malou spřáhlovou skříní od spřáhla č. 7. Používá se často pro evropská vozidla s nárazníky (pokud nemají spřáhlo upevněné podle NEM 362), ale má uplatnění i na vozidlech amerických. Montážní výška je 11.1 mm nad TK.


Rozměry spřáhla Kadee 16 (obr. Kadee).

spřáhlo č. 711

  Spřáhlo vyjímečné hned v několika směrech. Je to spřáhlo konstrukce se zdvojeným dříkem a s jedinou pružinou obstarávající jak středění spřáhla, tak i jeho závěr (podrobněji o konstrukci spřáhel zde). Tato koncepce spřáhel se používá převážně v menších měřítkách - a i v tomto případě u velikosti H0 se jedná o model menšího spřáhla.

Spřáhlo Kadee 711 modeluje menší spřáhla (3/4 standardní velikosti), jaká se používala ve starší historii severoamerických železnic a také na úzkorozchodkách. Všechny díly spřáhla jsou totožné se spřáhlem Kadee 714, určeným pro velikosti H0n3 a TT, pouze rozpojovací trn je delší a odpovídá montážní výšce velikosti H0.

Přestože má spřáhlo odlišnou (menší) hlavu, je plně kompatibilní a lze jej běžně spojovat se standardně velkými spřáhly. Jeho pevnost v tahu je menší, ale to odpovídá určení spřáhla, které historicky patří do doby kratších vlaků a slabších lokomotiv. Spřáhlo je plastové, dodává se jako stavebnice a pro jeho sestavování je možno použít montážní přípravek Kadee 702 (obr. Kadee).

Příslušenství ke spřáhlům H0

Kadee 206 (dříve 205) - měrka pro spřáhla H0

Je navržena tak, aby ji bylo možné používat k čtyřem základním úkolům:

   kontrola správné výšky spřáhel na vozidlech
   kontrola správné výšky rozpojovacího trnu nad TK
   kontrola rozchodu kolejí
   kontrola nastavení magnetického rozpojovače

Starší celokovové provedení Kadee 205 je ve výrobě nahrazováno novějším izolovaným provedením Kadee 206, které je možné usadit na kolej pod napětím aniž by došlo ke zkratu.


Měrka výšky spřáhla Kadee 206 (obr. Kadee).

Kadee 309 (dříve 307) - rozpojovač elektromagnetický

Elektromagnetický rozpojovač pro rozchod 16.5 mm se umisťuje pod kolej (podrobnější popis zde). Současné provedení Kadee 309 je zcela skryté, u staršího provedení Kadee 307 vyčuhovaly pólové nástavce nad pražce (pražce se musely řezat). Starší provedení se ale už nevyrábí.


Elektromagnetický rozpojovač Kadee 309 (foto Kadee).

Kadee 308 - rozpojovač skrytý - permanentní magnet

Rozpojovač se umístí pod kolej, není tedy vidět a nijak nenarušuje modelový vzhled. Je určen pro rozchody 10.5 - 32 mm (velikosti H0n3, TT, H0, Sn3, S, 0n3 a 0). Doporučuje se spíše pro vedlejší koleje (objízdné, odstavné, vlečky), protože na něm přece jen někdy dojde k nechtěnému rozpojení, což je v hlavní průjezdné koleji nepříjemné. Podrobnější popis.

Kadee 321 a 322 - rozpojovač mezi kolejnice - permanentní magnet

Rozpojovač k umístění na pražce, mezi kolejnice, určený pouze pro rozchod 16.5 mm. Typ Kadee 321 je optimalizovaný pro kolejnice výšky 2.55 mm, typ Kadee 322 pro kolejnice výšky 2.1 mm. Po ustavení do správné polohy se rozpojovač přilepí. (Pro přesné lepení se prodává montážní přípravek Kadee 334).


Na obrázku je rozpojovač Kadee 321, rozpojovač Kadee 322 se liší jen tloušťkou (obr. Kadee).

Kadee 312 - rozpojovač mezi kolejnice - permanentní magnet

Rozpojovač k umístění, mezi kolejnice. Protože je poměrně vysoký, vyžaduje jeho instalace vyříznout střední část pražců. Výrobce uvádí, že tento rozpojovač neumožňuje funkci odsouvání odpojených vozů. Nezkoušel jsem to a nepochopil jsem proč by to neměl umožňovat. Také pro jeho montáž využijete přípravek Kadee 334.


Rozpojovač Kadee 312 (obr. Kadee).

Kadee 701, 702 a 703 - montážní přípravky

Většina spřáhel se dodává v podobě rychlostavebnice - vlastní spřáhla jsou hotová, zbývá sestavit jen spřáhlovou skříň a na to žádné zvláštní nástroje nejsou potřeba. Pouze v některých případech je to složitější, je potřeba sestavovat i vlastní spřáhlo, a pak se může hodit montážní přípravek (není ale nezbytný, dá se to dělat i bez něj). Je jich několik typů, každý z nich je vhodný pro jiná spřáhla.

přípravek vhodný pro spřáhla
Kadee 701 Kadee 4, 5 a 9
Kadee 702 Kadee 711 (3/4 spřáhlo) a Kadee 714 (H0n3 a TT)
Kadee 703 Kadee 6, 7 a 8

Aktuální nabídka spřáhel je patrná z ceníku Kadee.

nahoru
Spřáhla M-M
Nákladní vozy
Podvozky
Svorník
Kalendář
Ceník Kadee
Vozy skladem

Montážní rozměry
Rozpojovač 309

 

 

Home ] [ Spřáhla M-M ] Nákladní vozy ] Podvozky ] Svorník ] Kalendář ] Ceník Kadee ] Vozy skladem ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.