Montážní rozměry

 

 

Montážní rozměry spřáhel Magne-Matic pro rozchod 16.5 mm

Nejběžnější typy spřáhel Magne-Matic pro velikost H0 se k vozidlům připevňují pomocí šroubků. Mají spřáhlovou skříň upravenou pro připevňování jedním centrálním, nebo dvěma po stranách umístěnými šroubky. Tyto spřáhlové skříně obvykle mají jednu ze dvou základních, níže popsaných podob. (Kromě toho jsou v sortimentu i jiná spřáhla - spřáhla bez spřáhlové skříně nebo spřáhla pro upevnění podle NEM 362, ale o těch se na této stránce nepíše.)

provedení 1 - Spřáhlová skříň má obdélníkový půdorys a je obvykle opatřena jak centrálním otvorem, tak i dvojicí postranních otvorů (např. spřáhla č.3, 5, 9 a spřáhla řady 40), existují ale i typy bez centrálního otvoru (spřáhlo č.4 má jen postranní otvory). Nahoře na čele mívají tyto spřáhlové skříně obvykle lem (viz rozměr P2).

provedení 2 - Půdorys spřáhlové skříně je v zadní části ukončen půlkruhem, skříň je bez lemu na čele a má jediný centrální upevňovací otvor. Takto vypadají např. spřáhla č. 6, 7, 8, 16 a spřáhla řady 30. Ukázka použití spřáhla.

V tabulce oba typy snadno poznáte podle toho, že rozměry, které u příslušného typu nemají smysl jsou proškrtnuty pomlčkou.

Tabulka obsahuje jen vybraná spřáhla.

č.kat.

Kadee

rozměry [mm] poznámka
L P P2 Z H H2 S SC D1 D2 M
3, 5 a 58 7.1 5.6 6.4 5.2 11.5 8.3 7.5 11 2.3 1.5 8  
4 7.1 5? 5? 6 11.5 8.7 8 ? - ? ? spřáhlo nebylo k dispozici
6 10.3 8.3 - 4 11.1 8.7 8 9.7 2.3 - -  
7 6.3 4.8 - 4 10 7.5 8 9.7 2.3 - -  
8 8 6 - 4 11.1 8.7 8 9.7 2.3 - -  
16 10.3 4.8 - 4 11.1 8.7 8 9.7 2.3 - -  

Obvykle se spřáhla připevňují pod (hlavní) rám vozidla - rozhodující je tedy rozměr H. K hodnotě H naměřené na vozidle obvykle volíme spřáhlo, které je určeno pro nižší hodnotu H a rozdíl dorovnáme podložkou. U vozidel, která mají na spodku vystouplé nosníky (hlavně podélníky a šikmé výztuhy) můžeme s výhodou vybrat i spřáhlo s o něco vyšší hodnotou H a potřebnou výšku na vozidle pak docílíme zbroušením (odřezáním) těchto výstupků na příslušný rozměr. V odůvodněných případech lze spřáhlo připevnit samozřejmě i na horní plochu nějakého nosníku - pak je třeba brát v úvahu rozměr H2.

Montážní šroubky jsou někdy součástí dodávky (např. u č.16), jindy ne (např. u č.5).

Rozměry pocházejí většinou z katalogu a dalších materiálů Kadee (přepočteno z imperiálních měr), další rozměry byly zjištěny měřením spřáhel, některé rozměry mi nejsou známé (označeno otazníkem).

 

nahoru
Montážní rozměry
Rozpojovač 309

 

 

Home ] [ Montážní rozměry ] Rozpojovač 309 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.