Cushion

 

 

Zavřené vozy typu PS-1 s rámem Cushion Underframe

Cushion Underframe

Cushion underframe je technické řešení, které má chránit náklad vozu před podélnými rázy v soupravě.

Ve spřáhlech všech vozů jsou ponechány určité vůle, takže spojení dvou vozidel je trochu delší pokud je v něm tah a trochu kratší, pokud je v něm tlak. Když sečteme vůle všech spřáhel v dlouhé soupravě, vyjde nám už docela slušná délka, o kterou se souprava může prodloužit nebo zkrátit. Velká setrvačná hmotnost vozů ve spojení s těmito vůlemi vytváří podélné rázy, a to především při rozjezdech, brzdění a na zlomech nivelity. Čím delší a těžší vlak, tím jsou rázy větší. Severoamerické železnice mají vlaky delší a proto je tam tato problematika živější než u nás (aniž bych tím chtěl říci, že Evropa toto neřeší).

Spřáhlo je na voze upevněno sice prostřednictvím pružného prvku, ale s velmi vysokou tuhostí. Základní nápad, jak předejít přenosu rázů na náklad je upevnit spřáhlo pomocí měkčího vypružení. To by snad bylo použitelné pro ojedinělý vůz, ale pokud by tak byly vybaveny všechny vozy v soupravě, podélné chování vlaku by se ještě zhoršilo, vozy by lítaly jako kuličky na gumičce. Musí se to tedy udělat tak, aby se spřáhla na obou koncích vozu chovala stejně jako u vozu běžného a tlumící zařízení musí být alespoň o stupínek blíže k nákladu.

Možných řešení je více a cushion underframe je jedním z nich. Spočívá v tom, že obě spřáhla jsou připevněna k nosníku procházejícímu spodkem z jednoho konce vozu na druhý. Je to vlastně takové průběžné spřáhlo. Celý zbytek vozu (včetně podvozků) je vůči tomuto nosníku podélně odpružen (a tlumen). Aby bylo zařízení účinné, má poměrně značný zdvih - kolem půl metru.

(Chtělo by se tomu říkat "páteřový nosník", ale to není správně, protože nosník v tomto případě přenáší jen podélné síly. Svislé a příčné síly se přenášejí mezi skříní a podvozkem normální cestou a nosníku se nijak netýkají.)

Vozy s cushion underframe dosáhly v Severní Americe značného rozšíření a to hlavně na zavřených vozech a také na vozech pro kombinovanou dopravu. U nás se můžeme setkat s podobným řešením na vozech řady Sgjs (Kas). Protože nemáme centrální spřáhlo, je v tomto případě trubkový nosník na obou koncích rozšířen tak, aby na něm mohly být připevněny i nárazníky. Podobné řešení najdeme také na německých vozech na banány (řada 8259 DB - ale myslím že už nejezdí). V tomto druhém případě je ale podélně odpružená jen skříň vozu oproti celému spodku i s pojezdem.


První model Kadee s funkčním cushion underframe patří dráze Missouri - Kansas - Texas.

modelování Cushion Underframe

Cushion underframe je pro modelářské firmy známým pojmem a to i přesto, že opravdový model tohoto zařízení před rokem 2008 pokud vím neexistoval. Železniční společnosti totiž své zákazníky na takto upravené vozy upozorňovaly mimo jiné výraznými nápisy na bočnicích. No a tento nejjednodušeji napodobitelný projev cushion underframe byl pochopitelně první, který se objevil i na modelech.

Dalším nápadným znakem znakem cushion underframe je spřáhlo vyčnívající poměrně daleko před čelo vozu. V poměrech, kde se z ekonomických důvodů délkou vozu co možná šetří, je takto vyčnívající spřáhlo hodně nápadné. Ale z důvodu značných pohybů mezi nosníkem se spřáhly a zbytkem vozu to tak musí být. I tento detail výrobci modelů postupně přijali za svůj a modely s vyčuhujícím spřáhlem a nápisem cushion underframe na boku jsou poměrně běžné. A pro toho, kdo nezná tyto souvislosti se takové vozy mohou jevit jako nepovedené: "hele, voni to spletli a dali tam podvozek se strašně dlouhým spřáhlem a vypadá to blbě".

Nejdále v modelování cushion underframe zatím pokročila firma Kadee, když v dubnu 2008 uvedla ve velikosti H0 model zavřeného vozu s tímto zařízením funkčním. Popis tohoto modelu je hlavním tématem této stránky.


Detail spřáhla upevněného na průběžném krabicovém nosníku. Takto vysunuté je spřáhlo ve střední poloze. Spolu se spřáhlem je na nosník vyvedeno také brzdové potrubí s hadicí a firma Kadee brzdu modeluje skvěle. Na voze je spřáhlo Magne-Matic ve zvláště modelovém provedení. Totéž v pohybu (video).

model Kadee v měřítku 1 : 87

Model zavřeného vozu PS-1 délky 15.2m (50’) s funkčním zařízením Cushion Underframe byl uveden v dubnu 2008 (původně byl slíben již na březen). Přestože přístup firmy Kadee k modelování vozidel je zřejmý a její podvozky s funkčním vypružením jsou toho zřetelným dokladem, tato novinka byla rozhodně překvapením.

Přestože je model opravdu pozoruhodný, není o tom dohromady co napsat. Novinkou je vlastně jen spodek vozu, protože celkově je to "jen" další varianta zavřeného vozu PS-1, který má firma Kadee podrobně zpracovaný již léta. Spodek je udělaný podle skutečnosti, rámem vozu prochází podélně odpružený nosník nesoucí obě spřáhla.

Abyste mohli fungování celého zařízení plně vychutnat, připravil jsem i nějaká videa: Pohyb konce nosníku se spřáhlem, totéž při pohledu na vůz zespodu a pohyb nosníku ve střední části vozu (také zespodu, v záběru je mimo jiné hezky vidět brzdová výstroj). A pro úplnost ještě ukázka funkčního vypružení podvozku. Stejné odkazy jsou uvedeny u některých z následujících fotografií.


Pohled zespodu. Průběžný nosník za spřáhlem vstupuje pod vozovou skříň, prochází hlavním příčníkem (nad tornou podvozku) a pokračuje dále středem rámu vozu. Na obrázku je trochu vidět jak ho obepínají příčníky. Na obrázku je také trochu vidět model ovládací tyče spřáhla. Ovládání samočinného spřáhla je dalším zařízením, které se musí vypořádat se vzájemnými pohyby mezi skříní a průběžným nosníkem a i v tomto případě si firma Kadee za jeho vymodelování zaslouží pochvalu. Totéž v pohybu (video).

vůz MKT 1402

První model Kadee, který byl vybaven funkčním cushion underframe byl vůz dráhy Missouri - Kansas - Texas, zvané též Katy, s číslem MKT 1402. Právě fotografie tohoto vozu doprovázejí tento příspěvek a také připojená videa byla pořízena s ním.

Skutečný vůz patří do padesátikusové série s čísly MKT 1400 - 1449 a byl vyroben v dubnu 1964. Odpružovací zařízení má typu H-60 (Hydroframe). Model jej zachycuje ve stavu po vyrobení.

No a teď je, po vší chvále, místo také pro výtku, a ta se týká barvy vozu. Celý ten přenádherný model je jasně červený a svým umělohmotným vzhledem úplně kazí dojem dokonalého modelu. Že by skutečný vůz vypadal také tak? Ostatní modely Kadee vypadají každopádně střízlivěji (platí to i pro následující vozy s cushion underframe) a tento kousek lze tedy považovat za jakýsi výstřelek z normálu.


Další pohled zespodu, zde je vidět funkční vypružení podvozku.


Při prvním pohledu na střední část spodku vozu ani není vidět nic moc nápadného. Na fotografii můžete ocenit pěkně vymodelovanou brzdu, je tu hlavní vzduchojem, rozvaděč i brzdový válec, vše hezky pospojované potrubím, něco více uvidíme, až když se na stejnou situaci podíváme v pohybu (odkaz na video).

Ceník vozů Kadee najdete zde.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.