Spřáhla IIm (G)

 

 

Spřáhla Magne-Matic pro velikost IIm (G)

výrobky Kadee

Spřáhla pro velikost IIm jsou největší, jaká Kadee vyrábí. Modelují samočinné spřáhlo severoamerických železnic v měřítku 1 : 24 (jmenovité měřítko velikosti IIm je 1  22.5). Je jich poměrně široký sortiment (i když samozřejmě zdaleka ne tak široký, jako je tomu ve velikosti H0), ale nabídka je v tomto velkém měřítku uspořádána trochu jinak. Nenajdeme tu systém řadových spřáhel s odstupňovanými délkami a montážními výškami, naopak, spřáhla jsou ve větší míře upravena podle konstrukce typických vozidel různých značek. Odlišnost nabídky spřáhel souvisí také s tím, že ve velkém měřítku se daleko více používají spřáhla upevněná na podvozku (toto řešení je sice méně modelové, ale usnadňuje průjezd prudkými oblouky).

Na sklonku roku 2009 Kadee přepracovalo hlavu spřáhel pro velikost IIm do modelovější podoby (tvarově lépe odpovídající skutečnému samočinnému spřáhlu typu E podle AAR). Nejnápadnějším znakem nových spřáhel je skrytá pružina závěru spřáhla. Stará spřáhla zůstala nadále v nabídce a tak v roce 2010 najdeme v katalogu dvě rovnocenné řady spřáhel. Spřáhla obou generací jsou navzájem plně kompatibilní.

Spřáhla obou generací jsou zhotovena z houževnatého plastu (až na nezbytně kovové díly - rozpojovací trny a pružiny).


Spřáhla IIm (G) staré (dole) a nové (nahoře) generace. V obou případech jde o standardní provedení (pro standardní spřáhlovou skříň). Staré spřáhlo Kadee 830 má na boku viditelnou pružinu závěru, u spřáhla nové generace (Kadee 900) je pružina skryta uvnitř.

stará spřáhla

Stará řada spřáhel je v nabídce Kadee již dlouhá léta a příslušná spřáhla nejsnáze poznáme podle viditelné pružiny závěru spřáhla.

spřáhla nové generace

Nová generace spřáhel Kadee IIm nastupuje od konce roku 2009 (poprvé jsou zmíněna v říjnových novinkách). Tato spřáhla mají skrytou pružinu závěru. Pružina na boku hlavy spřáhla je sice zavedeným typickým znakem spřáhel Magne-Matic, ale na spřáhlech skutečných železnic nic takového nenajdete. A dosažení větší modelovosti bylo hlavním cílem vývoje nových spřáhel.

Zatímco ve velikosti H0 má nová, modelovější generace spřáhel menší hlavu, ve velikosti IIm nic takového nebylo nutné a hlavní rozměry spřáhel obou generací jsou přibližně stejné. Odlišnosti jsou v tvarech. Hlava spřáhla Magne-Matic se nyní v detailech podstatně více přibližuje tvarům skutečného odlitku samočinného spřáhla typu E (AAR). Na modelu jsou i různé plastické nápisy, jejichž obdobu najdeme i na skutečných spřáhlech.

Podle prohlášení výrobce jsou navíc nová spřáhla provozně spolehlivější a vykazují o 20% vyšší pevnost než spřáhla stará.


Další srovnání starých (dole) a nových (nahoře) spřáhel pro velikost IIm (G). Při pohledu shora je lepší přiblížení se vzhledu skutečných spřáhel opravdu hodně výrazné.


Detail spojených spřáhel nové generace.


Důkaz kompatibility - zde je spojené spřáhlo staré (vlevo) se spřáhlem novým (vpravo).

přehled vyráběných typů spřáhel

Současnou (2010) nabídku tvoří několik základních (jakžtakž universálních) spřáhel (která se většinou vyrábějí ve starém i novém provedení) a dále konverzní sady určené pro montáž spřáhel na konkrétní vozidla a obsahující více či méně upravené díly standardních spřáhel. Stará spřáhla je možné za nová vyměnit prostou výměnou vlastního spřáhla, při zachování původní spřáhlové skříně. Právě k tomu účelu slouží nová spřáhla prodávaná v balení bez spřáhlových skříní.

Tabulka obsahuje většinu současných spřáhel (nikoliv úplně všechny varianty, ale z důležitějších spřáhel žádné nechybí - stav 2010). Označování spřáhlových skříní je trochu zmatečné, protože je zvykem označovat je číslem spřáhla s nímž byly prvně dodávány. Ale každá z nich se dodává s více typy spřáhel (s jinými čísly) a samostatně se pochopitelně prodávají ještě pod jinými katalogovými čísly. (V tabulce jsou uvedena katalogová čísla Kadee.)

popis staré provedení samostatně prodávaná spřáhlová skříň nová generace spřáhel obrázek spřáhla nové generace (na obrázku vždy bez spřáhlové skříně)

(obr. Kadee)

kompletní bez spřáhlové skříně kompletní
standardní spřáhlo

(základní provedení pro normalizovanou montáž na hlavní rám)

830 910 ("typ 830") 900 906
spřáhlo pro krátký, středně vysoký závěs

(používá se hlavně pro montáž na podvozek)

789 911 ("typ 831") 901 907
835 912 ("typ 835") -
  913 ("typ 832")

914 ("typ 779")

915 ("typ 791")

"typ 821"

-
spřáhlo pro krátký, snížený závěs

(používá se hlavně pro montáž na podvozek)

787 911 ("typ 831") 902 908
779 914 ("typ 779") 905
  912 ("typ 835")

913 ("typ 832")

915 ("typ 791")

"typ 821"

-
spřáhlo pro krátký, velmi nízký závěs

(používá se hlavně pro montáž na podvozek)

831 911 ("typ 831") 903 909
832 913 ("typ 832") -
  912 ("typ 835")

914 ("typ 779")

915 ("typ 791")

"typ 821"

-
spřáhlo s dlouhým hladkým dříkem

(pro upevnění natvrdo

- - 904 -

Zatím tu byly jen obrázky spřáhel bez spřáhlových skříní, tak nyní alespoň nějaký obrázek spřáhla kompletního:


Standardní spřáhlo Kadee 830 včetně spřáhlové skříně ("typu 830"). Jedná se o spřáhlo staré generace.

Tato stránka vznikla po uvedení spřáhel nové generace, kdy mi zvědavost nedala a dovezl jsem po jednom balení od několika typů spřáhel obou generací. Tato spřáhla jsou (po vyfotografování pro web) v naší nabídce. Ale pokud by vás zaujala, můžeme je dovážet ve větších počtech. Třeba i po dvou baleních... že?

Aktuální nabídka spřáhel je patrná z ceníku Kadee.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.