Palcové šroubky

 

 

Palcové šroubky


Nerezový šroub Kadee je na tomto obrázku hodně zvětšený. V tomto případě jde o šroub se závitem UN 2-56.

Drobné šroubky s unifikovaným palcovým závitem UN (podrobnosti ohledně závitu najdete níže) jsou primárně určeny pro montáž některých typů spřáhel a podvozků Kadee, ale poslouží i pro ostatní modely a vůbec pro veškerou jemnou mechaniku severoamerického původu. Doporučuji používat pouze pro opravy zařízení z výroby závity UN opatřeného, případně z důvodu jednotnosti (např. u již zmíněných spřáhel Kadee, kde je vhodné palcové šrouby používat i v případě montáže na modely evropského původu, aby to bylo udělané pokud možno všude stejně). Kdo nemusí, ať si s palcovými šroubky nezačíná, nepřinášejí ve srovnání s metrickými žádné výhody (profil závitu je stejný). Dvojí šrouby hlavně komplikují orientaci v zásobě náhradních dílů (nabídka metrických šroubů je zde).

přehled palcových šroubů Kadee

V přehledu jsou (touto barvou) uvedena katalogová čísla Kadee. Ještě jednou totéž, ale ve fotografické podobě, najdete pod tabulkou. V případě zájmu hledejte šroubky pod příslušnými katalogovými čísly v ceníku Kadee.

délka šroubu

závit - označení (a jmenovitá hodnota jeho velkého průměru přepočtená na mm)

[mm] [palce]

0-48 (ø1.52 mm)

0-80 (ø1.52 mm)

1-72 (ø1.85 mm)

2-56 (ø2.18 mm)

19.1 3/4´

-

-

-

Kadee 1711

-

15.9 5/8´

-

-

-

Kadee 1710

-

12.7 1/2´

-

Kadee 1649

Kadee 1689

Kadee 1709

Kadee 256

9.5 3/8´

Kadee 403

Kadee 1648

Kadee 1688

Kadee 1708

-

6.3 1/4´

Kadee 402

Kadee 1646

Kadee 1686

Kadee 1706

-

4.8 3/16´

Kadee 401

-

-

-

-

3.2 1/8´

Kadee 400

Kadee 1643

Kadee 1683

Kadee 1703

-

podložky

-

Kadee 1641

Kadee 1681

Kadee 1701

-

matice

-

Kadee 1640

Kadee 1680

Kadee 1700

-

materiál

ocel

nerez

nerez

nerez

nylon (plast)

V nabídce Kadee jsou palcové šrouby trojího provedení. Největší skupinu tvoří šrouby z nerezavějící oceli, které mají obvykle půlkulatou hlavu s nutou pro plochý šroubovák. K těmto šroubům jsou dále dostupné odpovídající podložky a matice (rovněž z nerezavějící oceli). Druhou skupinu tvoří ocelové šrouby samořezné. Poslední možností jsou šrouby plastové, zastoupené jediným typem.

Šrouby se prodávají balené po tuctech (totéž platí pro matice a podložky). Pro pořádek ještě připomínám, že délka se u šroubů s půlkulatou hlavou udává bez hlavy (zatímco například u šroubů se zápustnou hlavou je to včetně hlavy).

Provedení šroubů je obvykle jednotné, ale stoprocentní spoleh na to není. Jak sami vidíte na následující fotografii, kde jsou všechny šrouby a matice tak, jak přišly v první dodávce, tak například šrouby Kadee 1703 přišly úplně jiné - se zápustnou hlavou a nutou pro křížový šroubovák, podložky Kadee 1641 jsou nepoměrně "hubenější" a šrouby Kadee 1710 jsou zjevně z jiného materiálu, než ostatní velikosti.


Přehled palcových šroubů Kadee. Šrouby jsou na fotografii seřazeny stejně jako v tabulce o něco výše v textu. Obrázek je možné zvětšit.

příslušnost šroubů k ostatním výrobkům Kadee

Kadee dodává palcové šroubky hlavně kvůli jejich použití při montáži svých vlastních výrobků (většinou spřáhel a podvozků). Použití jednotlivých typů šroubů udává následující tabulka (tabulka není dokončena, jsou uvedeny jen vybrané případy, úplný výpis by byl podstatně delší).

šrouby použití (související výrobky)

Kadee 400

podvozky Kadee 502, 503, 510, 512 a 516, dále Kadee 505 a 508

Kadee 401

Kadee 505 a 508

Kadee 402

spřáhla Kadee 9, 711 a 714, dále Kadee 506 a 507

Kadee 403

spřáhla Kadee 802 a 803

Unifikovaný palcový závit UN - obecné informace

Unifikovaný palcový závit není totéž co u nás známější starý závit Whitworthův. Unifikovaný závit má stejný profil jako závit metrický, ale na rozdíl od metrického jsou průměry a stoupání normalizované v palcových hodnotách. Vrcholový úhel profilu UN je 60°, stejně jako u závitu metrického (zatímco u závitu Whitworthova to bylo 55° stupňů).

Závity UN se označují dvojicí čísel oddělených pomlčkou. První číslo vyjadřuje velký průměr závitu. U větších závitů je to přímo průměr v palcích, ale nejmenší závity jsou očíslované celými čísly počínaje od nuly. Právě tyto nejmenší šrouby s průměrem "nula" až "dva" najdeme v nabídce Kadee.

Druhé číslo (za pomlčkou) vyjadřuje stoupání závitu - udává počet závitů na jeden palec. Čím větší číslo, tím jemnější závit. Pro každý průměr jsou normalizované hodnoty pro závit jemný a standardní nebo hrubý. Jemná řada závitů se označuje UNF (F = fine), hrubé závity jsou UNC (ale normalizovaných řad je více - BSW, BSF). Tak například závit 0-80 je jemný, zatímco závit 0-48 je hrubý.

... a ještě několik fotografií šroubů Kadee


Nerezové šroubky se závitem 1-72.


Nejkratší šroubek, podložka a matice. Vše v nerezovém provedení a v tomto případě se závitem UN 1-72.


Vlevo šroub samořezný, s hrubým závitem 0-48, vpravo šroub standardní, s jemným závitem 0-80, vyrobený z nerezavějící oceli.


Šroubky, podložky a matice se prodávají po tuctech, balené v obvyklých papírových sáčcích Kadee.


Ukázka sáčků se šrouby plastovými, samořeznými a nerezovými.

Šroubky hledejte v ceníku Kadee pod příslušnými katalogovými čísly.

nahoru
Metrické šroubky
Palcové šroubky
Pružinky

 

 

Home ] Metrické šroubky ] [ Palcové šroubky ] Pružinky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.