Magne-Matic

 

Modelová spřáhla pro všechny velikosti: Z - N - TT - H0 - S - 0 - 1 - IIm

přehled spřáhel

H0 popis

TT popis

N popis

Z popis

popis funkce (s obrázky)

montáž

montáž

montáž

montáž

popis funkce (s fotografiemi)

ukázky

ukázky

rozpojovače

volba délky spřáhla

ceník

ceník

ceník

o vývoji spřáhel

Kadee Quality Products

Micro-Trains Line

Zleva: spřáhlo Kadee 820 pro velikost 1, spřáhlo Kadee 805 pro velikost 0, spřáhlo Kadee 5 pro velikost H0, spřáhlo Kadee 714 pro velikost TT (H0n3), spřáhlo MTL 1015 pro velikost N a spřáhlo MTL 903 pro velikost Z. Z vyráběných měřítek na obrázku chybí jen spřáhla pro velikosti IIm (G) a S. Více v přehledu spřáhel.

- Spřáhla Magne-Matic svým tvarem modelují samočinné spřáhlo amerických železnic.

- Rozpojují se pomocí magnetického pole - bez mechanického zásahu.

- Umožňují odsunutí odpojených vozů na libovolnou vzdálenost.

- Magne-Matic je obchodní značka společně používaná firmami Micro-Trains Line Company a Kadee Quality Products Company.

Nyní podrobněji k jednotlivým vlastnostem spřáhel Magne-Matic

bullet

spřáhla zachovávají základní funkce běžné u ostatních běžných typů spřáhel

Spřáhla je možné spojovat najetím vozidel na sebe a rozpojovat pomocí rozpojovače umístěného v koleji. Navíc je tu vlastnost, která je jinak běžná jen ve velikostech N a Z - při uklízení modelů je soupravu možné "rozebírat" prostým zdviháním vozidel svisle vzhůru, bez manipulace se spřáhlem.

bullet

jako rozpojovač slouží vhodně polarizovaný magnet

V případě použití permanentního magnetu není nutné rozpojovač nijak obsluhovat, o tom zda k rozpojení dojde, či ne, rozhoduje způsob manipulace s lokomotivou. (K rozpojení dojde pouze v případě, že dojde ke stlačení spojených spřáhel v prostoru nad rozpojovačem.) Je možné použít i elektromagnet. Podrobněji je funkce spřáhel popsána na samostatné stránce.

bullet

navíc je tu funkce umožňující odsunutí odvěšených vozů na libovolné místo

Dojde-li k setkání rozpojených spřáhel v prostoru rozpojovače, tato se nespojí, ale pouze se do sebe zaklesnou. Odvěšenou část soupravy je pak možné odsunout na libovolné místo a tam ponechat odstavenou. Při opakovaném najetí vozidel na sebe (již mimo rozpojovač) se spřáhla opět normálně spojí. I tato funkce je podrobněji popsána na stránce o funkci spřáhel.

bullet

modelový vzhled je pro opravdového modeláře tou hlavní výhodou

Spřáhlo skvěle modeluje samočinné spřáhlo používané severoamerickými, čínskými a dalšími železnicemi, které bylo pochopitelně předlohou při jeho vývoji. Velmi dobře poslouží i při modelování přece jen trochu odlišného spřáhla ruské sítě (SA-3), případně centrálního spřáhla UIC a dalších (i když tomu dnes leckdo nevěří, nakonec tato spřáhla přijdou přinejmenším v nákladní dopravě i k nám). Je třeba ovšem přiznat, že při vývoji spřáhla bylo nutné přijmout i některé kompromisy a to zvláště u nejmenších měřítek. Čím větší měřítko, tím se vzhled spřáhla více blíží skutečnosti (velmi pěkné je již spřáhlo Kadee 58 pro H0). Další vzhledovou vadou (které ale vděčíme za skvělou funkci spřáhel), je rozpojovací trn, který kvůli magnetickému rozpojování ční dolů ze spřáhla (při troše fantazie si můžete myslet, že to má být model brzdové hadice...).

bullet

k modelovému vzhledu patří i správná vzdálenost mezi vozidly

Ač by se mohlo zdát, že u vozidel bez nárazníků lze dosáhnout správné vzdálenosti vozů s jakýmkoliv spřáhlem, opak je pravdou. Mnohá spřáhla jsou totiž natolik rozměrná, že neumožní spojit vozidla tak, aby vzdálenost jejich skříní byla menší než určitá, nepříjemně velká mezera. Spřáhlo Magne-Matic umožňuje u vozidel bez nárazníků dosáhnout správné vzdálenosti vozů. U vozidel s nárazníky záleží nejmenší dosažitelná délka spřáhla i na dalších okolnostech (provedení nárazníků, minimální poloměr oblouku, hlavní rozměry vozidla, způsob uložení spřáhla).

bullet

při modelovém provozu je důležitá spolehlivost

Spřáhlo Magne-Matic vyniká spolehlivostí i na dosti nerovné koleji. I zde je však třeba, tak jako u každého spřáhla, dbát na dodržení správné polohy (zejména výšky spřáhel). K tomuto účelu se vyrábějí i jednoúčelové měrky. Pro nastavení výšky spřáhla je výhodná jeho konstrukce, neboť výška hlavy spřáhla v provozu nekolísá (jako např. u klasického spřáhla pro velikost N) - spřáhlo se vychyluje pouze do stran.

bullet

Magne-Matic není tuhé spřáhlo

Spřáhla Magne-Matic nelze v žádném případě považovat za spřáhla tuhá, což může odradit mnohé uživatele zakládající si na jízdě nárazník na nárazník dosažené technicko-modelářsky těžko obhajitelnou metodou kinematického vedení spřáhel kulisovým mechanismem.

bullet

Pozor na feromagnetické díly vozidel

Při používání spřáhel Magne-Matic se doporučuje pokud možno vyhnout používání dílů z feromagnetických materiálů a to především na spodku vozidel (dvojkolí apod.). Tyto díly mohou působit potíže svým chováním v magnetickém poli rozpojovačů. Neznamená to ale, že by bylo nutné používat plastová dvojkolí - materiály jako mosaz, pakfong (a vůbec většina neželezných kovů) nejsou magnetické. Nemagnetická dvojkolí pro řadu modelových velikostí jsou ostatně v nabídce Kadee (kovová) a Micro-Trains (plastová). Dvojkolí pro velikost TT bohužel chybí.

Ceníky spřáhel Magne-Matic: Kadee (pro TT, H0 a větší) a Micro-Trains Line (pro N a menší)

 

nahoru
Novinky
Aktuálně
OBCHOD
TT    1:120
N    1:160
Z    1:220
H0    1 : 87
Velikosti S a 0
1 : 32 a větší
Magne-Matic
Pára a lodě
Materiály
Krajina
Stromy
Kolejiště
Skutečné dráhy
Pečky - Kouřim
Odlitky a spol.

Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje
Elmg. rozpojovače

 

 

Home ] Novinky ] Aktuálně ] OBCHOD ] TT    1:120 ] N    1:160 ] Z    1:220 ] H0    1 : 87 ] Velikosti S a 0 ] 1 : 32 a větší ] [ Magne-Matic ] Pára a lodě ] Materiály ] Krajina ] Stromy ] Kolejiště ] Skutečné dráhy ] Pečky - Kouřim ] Odlitky a spol. ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.