Přehled spřáhel

 

 

Přehled pracovní výšky a základních typů spřáhel Magne-Matic pro všechny modelové velikosti

 

S - pracovní výška spřáhla (výška osy spřáhla nad temenem kolejnice.)

t - mezera mezi spodní plochou rozpojovacího trnu a temenem kolejnice.

H - montážní výška spřáhla (v případě horní montáže, která je běžnější). Obvykle je to výška dolní plochy hlavního rámu vozidla nad temenem kolejnice (výška plochy pro upevnění spřáhla). Tato hodnota je pro jednotlivé modelové velikosti sice stanovena normou NMRA a standardní spřáhla jsou vyrobena právě pro tuto normovanou výšku, ale na mnoha vozidlech tato hodnota není dodržena (někdy to ani není možné) a proto se vyrábějí i spřáhla pro jiné než normované hodnoty H. Velikost výšky H je uvedena v popisech konkrétních spřáhel.

NMRA (National Model Railroad Association) - organizace vydávající normy pro modelovou železnici, severoamerická obdoba NEM 

velikost

rozchod

[mm]

S

t

[mm]

norma

měrka

rozpojovač

typické spřáhlo

poznámka

Z

Nm (Nn3)

6.5

3.9

0.25

 

920 (1056)

921

903, 905

 

N

9

5.5

0.25

 

1055

(1054, 1056)

308

1015, 1016

 

1128, 1129, 1130

 

H0e

9

6.5

0.25

Vacek viz pozn.

viz

(1056)

308

1015, 1016

vlastní norma zavedená V.Vackem pro modelování vozidel s bosenským spřáhlem - viz ukázky

H0n3

10.5

7.1

0.8

NMRA

704

308, 709

708 (elmg.)

714

použití obdobné, jako ve velikosti TT

TT

12

7.1

0.8

 

viz

308

708 (elmg.)

714

ukázky použití u nás

Sn3

14.3

 

 

 

308

 

 

H0

16.5

10

0.8

NMRA

205

308, 312, 321, 322

309 (elmg.)

podrobnější přehled spřáhel pro velikost H0

5, 58, 148, 158

nejběžnější spřáhlo pro americké modely v provedení základním, zvláště modelovém a s fousatou pružinou

"20", "30", "40", "140", "150"

řadová spřáhla pro běžné aplikace, mají odstupňovanou délku a montážní výšku

17, 18, 19, 20

spřáhla pro upevnění podle NEM 362 - různé délky

16

dlouhé spřáhlo s malou spřáhlovou skříní - vhodné pro evropská vozidla, která nemají upevnění spřáhla podle NEM 362

ukázky použití u nás (ukázky zahrnují i  ostatní typy spřáhel)

4, 6, 7, 8 atd.

další běžnější spřáhla určená především pro americké modely

711

model 3/4 amerického spřáhla - pro nejstarší americká vozidla

0n3

19.1

 

 

813

308

803, 807

 

S

22.5

 

 

814

308

802

 

0

32

17.5

1.6

NMRA

812

308, 811

809

810 (elmg.)

805

pro zvýšení účinku se má dát několik kusů rozpojovače 308 na sebe

rozpojovač 809 je určen pro tříkolejnicové kolejivo

804, 806

1

45

27

3.2

NMRA

829

840, 841, 842, 844

820

standardní spřáhlo, další spřáhla jsou pro zvláštní účely

IIm (G)

45

28.6

 

880

840, 841, 842, 844

830 / 906

standardní spřáhlo (původní / nové generace)

791, 796, 831, 838 / 901-905 atd.

pro konverze vozidel LGB (a dalších) na Magne-Matic

Aktuální nabídka spřáhel je patrná z ceníku Kadee a z ceníku spřáhel Micro-Trains.

nahoru
Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje
Elmg. rozpojovače

 

 

Home ] Vývoj spřáhel ] Konstrukce ] [ Přehled spřáhel ] Volba délky ] Jak to funguje ] Jak to funguje ] Elmg. rozpojovače ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.