Montážní rozměry

 

 

Montážní rozměry spřáhel Magne-Matic pro rozchody 12 mm a 10.5 mm

Tato stránka má usnadnit modelářům práci se spřáhlem Kadee 714, zejména při jeho použití pro velikost TT (spřáhlo je určeno pro velikosti H0n3 a TT). Hledáte-li základní údaje o výrobcích Kadee pro tyto velikosti, najdete je v přehledu spřáhel a příslušenství pro TT. Všechny rozměry na této stránce jsou v milimetrech.

1. Poloha spřáhla vůči temeni kolejnice (TK)

Výška osy spřáhla nad TK je 7.1 mm. Tato hodnota je vůbec nejdůležitějším rozměrem, který je nutno dodržet, aby se spřáhla různých vozidel spolehlivě spojovala.

Mezera mezi spodní plochou rozpojovacího trnu a TK je 0.8 mm (to je o hodně více, než je doporučováno pro rozchody 6.5 mm a 9 mm a tato hodnota by měla být zcela vyhovující i pro průměrně kvalitně položené kolejivo). Dodržení výšky rozpojovacího trnu umožňuje spolehlivou funkci magnetických rozpojovačů (ale také hladkou jízdu vozidel nezachytávajících trny o nerovné kolejnice). Rozpojovací trn je v hlavě spřáhla zasunut a tak lze jeho výšku měnit do jisté míry nezávisle na výšce spřáhla samotného. Jako nástroj k této operaci použijete kleště s úzkými čelistmi. Trn není třeba ohýbat !

Ke kontrole výšky spřáhla je určena měrka (č. kat. Kadee 704), výšku rozpojovacího trnu ověříte nejlépe položením rovného kousku plechu tloušťky 0.8 mm na kolej (přes obě kolejnice).

Všechny níže uvedené rozměry jsou pak z těchto základních odvozeny. Pokud jde o příčnou polohu, tak spřáhlo je pochopitelně umístěno v ose koleje / vozidla.

2. Montáž spřáhla 714

Spřáhlo se připevňuje jedním upevňovacím šroubem (šroub je součástí dodávky spřáhla) ke spodní ploše rámu vozidla. Spřáhlo lze připevnit bez jakýchkoliv úprav, je-li na spodní ploše uprostřed čela rámu volná rovná plocha široká 6 mm a dlouhá 10 mm a je-li výška této plochy nad temenem kolejnice 8.7 mm (lze ověřit měrkou Kadee 704). Čelo spřáhlové skříně je mírně (o příslušné osazení) předsunuto před čelo vozidla. Otvor pro upevňovací šroub je nutno vyvrtat 4 mm od čela vozidla. (Pozor, skříň obvykle přesahuje rám, takže otvor bude od konce rámu blíže než 4 mm.)

Pokud vaše vozidlo neumožňuje splnit uvedené rozměry, je možné rozměry spřáhlové skříně poněkud zmenšit opatrným ořezáním ostrým skalpelem. Instrukce jsou v návodu přiloženém ke spřáhlu (anglicky). Délku spřáhla lze do jisté míry změnit posunutím otvoru pro upevňovací šroub z předepsané polohy (kóta 4 mm). Je-li výška spodní plochy rámu vozidla nad TK větší než 8.7 mm, dosáhnete správné výšky spřáhla vložením podložky mezi spřáhlo a rám vozidla.

Tentýž obrázek ještě jednou, tentokrát i s rozměry spřáhlové skříně. Výška spřáhlové skříně je 3.2 mm (bez osazení na čele), šířka spřáhlové skříně 6 mm.

Pro upevnění spřáhla se používají přiložené šrouby, které jsou samořezné a je třeba pro ně pouze vyvrtat otvor do rámu vozidla. Průměr díry volte podle materiálu spodku vozu: kov - průměr 1.3 mm, plast - průměr 1.2 mm, dřevo - průměr 0.8 mm. Tyto šrouby lze v případě potřeby objednat i samostatně pod č.kat. Kadee 402 (délka šroubu 6.3 mm, balení 20 ks). Pokud použijete jiné než samořezné šrouby, je třeba vyříznout závit. Pro originální šrouby Kadee se vrtá díra průměru 1.3 mm a závit se řeže závitníkem 0-80 (palcový závit). Potřebujete-li zhotovit podložku pod spřáhlo, pro otvor použijete vrták o průměru 1.6 mm (otvor jen pro prostrčení šroubu - bez závitu). Závitník s oběma vrtáky (pro závitník a díru) je obsažen v sadě č.kat. Kadee 780.

Pro upevnění spřáhel by pravděpodobně bylo možné použít též metrické šrouby M 1.5, ale zatím to není vyzkoušeno. Tím by bylo možné obejít potřebu palcového závitníku. Tento případ je ale patrně vhodný pouze pro upevňování spřáhel do kovu, protože metrický závit je podstatně jemnější.

3. Volba délky spřáhla

Vozidla s centrálním spřáhlem

U vozidel s centrálním spřáhlem většinou nehrozí kolize v oblouku a délku spřáhla můžeme zvolit takovou, jak odpovídá skutečnosti. Není-li jiný podklad, je nejjednodušší spřáhlo zasunout až po osazení pod čelo skříně vozidla. U některých vozidel vyčnívá spřáhlová skříň před čelo vozu, což se na první pohled zdá být chybou, ale může jít např.o vůz s odpruženým uložením spřáhla, kde spřáhlová skříň opravdu vyčnívá.

Výjimkou jsou vozidla s přechodovými měchy či návalky, kde musíme postupovat podobně jako u vozidel s nárazníky.

Vozidla s nárazníky 

Zde je třeba věnovat délce spřáhla velkou pozornost. Každý modelář se logicky snaží, aby spřáhlo bylo co možná nejkratší, ale přitom ještě provozně spolehlivé. Už z důvodu spolehlivého spřahování je nutné vysunout střed hlavy spřáhla před rovinu nárazníků, k tomu ještě přistupuje problém průjezdu obloukem. Situace se navíc liší podle uložení spřáhla a nárazníků.

Střed hlavy spřáhla je třeba vysunout před rovinu nárazníků tak, aby bylo dosaženo spolehlivého spřahování (v přímé).

Pro spolehlivý průjezd obloukem je nutno stanovit potřebné prodloužení spřáhla pokusem nebo výpočtem. Do výpočtu vstupují základní rozměry vozidla (délka přes nárazníky, rozvor podvozků, vzdálenost otočných čepů, šířka přes talíře nárazníků), situaci přitom řešíme v nejmenším používaném poloměru oblouku. Výsledek ovlivňuje i způsob uložení spřáhla.

U vozidel s kinematickým vedením spřáhla (nebo s pohyblivými nárazníky) není nutno průjezd obloukem řešit a stačí použít hodnotu nutnou pro zajištění spřahování. Podobně pokud netrváte na spojování vozidel v oblouku, stačí vzít větší z obou hodnot (pro spřahování a pro průjezd obloukem). K výsledku nezapomeňte vždy připočítat přídavek zohledňující přesnost vaší práce.

Kadee vyrábí bohužel jen jediný typ spřáhla vhodný pro TT a tak není možné s délkou spřáhla provádět žádná velká kouzla. Ať už vám při analýze potřebné délky spřáhla vyjde cokoliv, nakonec budete stejně odkázáni na výše diskutovanou kótu 4 mm od konce rámu vozidla (a její nevelké možné úpravy).

V současnosti se této problematice intenzivně věnuje pan Vladimír Vacek, má mimo jiné v plánu navrhnout úpravu měrky 704 pro vozidla TT s nárazníky. O výsledcích jeho práce byste zde měli být informováni.

nahoru
Montážní rozměry
Kadee u nás

Rozpojovač 708

 

 

Home ] [ Montážní rozměry ] Kadee u nás ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.