Elmg. rozpojovače

 

 

Elektromagnetické rozpojovače pro spřáhla Magne-Matic

výrobky Kadee


Nahrubo sestavené rozpojovače Kadee 708 (vlevo) a Kadee 309 (vpravo).

Elektromagnetické rozpojovače jsou vhodné především do míst, kde by při použití permanentního rozpojovače častěji docházelo k nechtěným rozpojením. Typicky jsou vhodné do hlavních průjezdných kolejí, např. pro místo, kde většina vlaků projíždí a jen občas dojde k manipulaci - třeba k přepřahání lokomotivy.

Rozlišujeme dvě provedení elektromagnetických rozpojovačů. Starší, klasické provedení je viditelné, jeho pólové nástavce vystupují nad pražce až do výšky temene kolejnic. Novější provedení je skryté, pólové nástavce končí pod pražci. Skryté provedení je zatím zastoupeno jediným typem Kadee 309. Kromě vzhledového rozdílu je mezi oběma provedeními i významný rozdíl v napájení. Viditelné rozpojovače vystačí se standardním zdrojem 16V 1A střídavého proudu, skryté provedení je malý energetický bumbrlíček a žádá si tři ampéry a to raději ve stejnosměrném provedení.

Sortiment elektromagnetických rozpojovačů je nevelký a pokrývá jen několik málo rozchodů. Pro nejběžnější velikost H0 se v současnosti vyrábí již zmíněný skrytý rozpojovač Kadee 309, který před několika lety (kolem r. 2008) nahradil svého léta vyráběného předchůdce Kadee 307. Ten měl ještě pólové nástavce viditelné, vystupující nad pražce. Podobným výrobkem je také úzkorozchodný rozpojovač Kadee 708 (pro velikost H0n3 s rozchodem 10.5 mm). Tento úzkorozchodný rozpojovač generačně odpovídá provedení 307 - má viditelné pólové nástavce. V minulosti se prodávala ještě jedna varianta určená pro velikost N a rozchod 9 mm. S rozdělením firmy Kadee přešly výrobky pro velikost N na značku Micro-Trains a tento výrobek přitom bohužel zanikl. Ještě se nabízí elektromagnet Kadee 810 pro velikost 0. Příznivci ostatních rozchodů musí experimentovat. Jsou v zásadě dvě možnosti, buďto upravit nabízené elektromagnety pro jiný rozchod (viz např. komentáře zde), nebo doufat, že skrytý elektromagnet Kadee 309 pokryje celou škálu rozchodů, podobně jako jeho permanentní obdoba Kadee 308. Tato druhá možnost se zdá být nabíledni, ale výrobce se o ní nezmiňuje a já jsem to zatím také nezkoušel.

rozpojovač jmenovitý rozchod charakteristika poznámka
Kadee ? 9 mm   nevyrábí se
Kadee 708 10.5 mm (bez úprav též pro 12 mm) viditelné provedení popis zde
Kadee 307 16.5 mm viditelné provedení nevyrábí se
Kadee 309 16.5 mm skryté provedení popis zde
Kadee 810 32 mm viditelné provedení  


Rozpojovač Kadee 810 pro velikost 0 má zdvojenou cívku (obr. Kadee).


Rozpojovače se dodávají jako stavebnice. Jsou nasypané v typickém sáčku Kadee, který je ale o stupeň větší než sáček na spřáhla. Vlevo úzkorozchodný rozpojovač Kadee 708 (H0n3), vpravo rozpojovač Kadee 309 pro velikost H0.

Rozpojovače hledejte v ceníku Kadee pod příslušnými katalogovými čísly.

nahoru
Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje
Elmg. rozpojovače

 

 

Home ] Vývoj spřáhel ] Konstrukce ] Přehled spřáhel ] Volba délky ] Jak to funguje ] Jak to funguje ] [ Elmg. rozpojovače ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.