Czernowitz

 

 

Kolejiště Czernowitz

Ing. Petr Herka modelaří ve velikosti 0, ale nejvíce se věnuje úzkorozchodné železnici 0e. Postavil čtvercové kolejiště formátu 145 x 145 cm představující fiktivní polní dráhu situovanou do oblasti Czernowitz. Spíše než kolejiště je to takové dioráma schopné samostatného provozu. Může být ale rozšířeno pomocí modulů. Drážka obsluhuje skladiště dřeva a bývalý lom. Kolejiště ještě není úplně hotové, ale řekl bych, že už teď vypadá velice zajímavě.

Park vozidel je založen na výrobcích Magic Train, další vozidla jsou většinou vlastní stavby.


Těžko nějak komentovat tyto roztomilé obrázky, tak se jen koukejte...

Fotografie pro tuto stránku poskytl Ing. Petr Herka.

nahoru
Sihla
Koleje Peco
Czernowitz

 

 

Home ] Sihla ] Koleje Peco ] [ Czernowitz ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.