Rocky Mountains

 

 

Kolejiště Rocky Mountains


Obrázek z počátku stavby ukazuje, jaká převýšení budou vlaky muset překonávat na této malé ploše. V horní části vidíme staniční pláň připravenou pro budoucí nádraží Delmonts.

Kolejiště Rocky Mountains, situované do severoamerické krajiny Skalistých hor, staví ve velikosti H0 Ondřej Černý. Kolejiště, vyznačující se velkým převýšením na relativně malé ploše (155 x 120 cm) bude mít tratě normálního a úzkého rozchodu (dřevařská dráha). Některé úseky budou postaveny ve splítce.

Obrázky představují kolejiště ve stavbě. Snad nám autor za nějaký čas pošle další obrázky, dokumentující pokrok ve výstavbě a objekty zatím jen plánované - např. dřevěný železniční most přes rokli.


Od předchozího obrázku stavba pokročila, přibylo hor, i kolejí obou rozchodů.


V nejvyšším místě úzkorozchodné trati vyrůstá nádraží s pilou.


Domek s vodárnou stojící v blízkosti kolejí - zde je trať postavená jako splítka obou rozchodů.

Autorem fotografií na této stránce je Ondřej Černý. Více informací o kolejišti je na www.sendme.cz/ondrej-cerny.

nahoru
Stará titulní
Kadee
Intermountain
Life-Like
Korkové lože
M-M u nás
H0n3
H0e
Mokrá n. Soupr.
Chessie
Jeseníky
Jeseníky 2
Rocky Mountains
S 699.001
740.122
Ceník Ameriky

 

 

Home ] Stará titulní ] Kadee ] Intermountain ] Life-Like ] Korkové lože ] M-M u nás ] H0n3 ] H0e ] Mokrá n. Soupr. ] Chessie ] Jeseníky ] Jeseníky 2 ] [ Rocky Mountains ] S 699.001 ] 740.122 ] Ceník Ameriky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.