Jeseníky 2

 

 

Jeseníky 2

Kolejiště v modelové velikosti H0


Stanice Šumperk.

Jan Trčka, který žije v Ontariu (v Kanadě) v roce 2003 rozebral svoje kolejiště Jeseníky a začal budovat nové kolejiště se staronovým tématem. Nejdůležitější stanicí je opět Olomouc, ale nové olomoucké nádraží má více a hlavně delších kolejí a dostalo i starý hodolanský most. Hlavní trať prochází většinou podzemím, těžiště modelu je na jednokolejkách. Další větší nádraží je šumperské, ze kterého vede vlečka do smyšleného lomu. Na kolejiště Jan tentokrát umístil i polskou stanici Glucholazy, protože se mu líbí úvrať na trati z Jeseníku do Krnova.

Kolejiště je umístěno ve stejné sklepní místnosti, jako to předchozí, k stejně velkému základnímu půdorysu (2.8 x 7.5 m) ale přibylo depo na desce 1 x 1 m. Depo má více stání, nežli to na starém kolejišti, a je v něm co remízovat - z odlitků si Jan vyrobil 14 lokomotiv a motorových vozů, mezi jinými i T 457.002, kterou pomáhal v roce 1981 zkoušet.

Kolejiště má celkem 93m kolejí, 48 výhybek a řídí se pomocí šesti ovládacích panelů. Provoz je analogový.

Oproti starému kolejišti je umístěno výše, mezi 120 a 180 cm od podlahy. Je na to pěknější podívaná a pohodlněji se pracuje pod kolejištěm.


Stanice Olomouc ve dne a v noci (dole).


Ovládací panel stanice Olomouc.


Pohled do olomouckého depa.


Tratě v Jeseníkách jsou pověstné strmým stoupáním. Ve skutečnosti i v modelu.


Takto vypadá zhlaví stanice Šumperk.


Ze stanice Šumperk vede smyšlená vlečka do lomu. Ve skutečnosti bychom našli obdobu ve Vitošově. Vlečka skutečné Vápenky Vitošov je ale zaústěna do Zábřeha.


T 457.1002 posunuje na šumperském nádraží se soupravou vápence. Vápenec je naložen v amerických výsypných vozech na rudu a při té bídě, jaká je o naše vozidla, to nevypadá úplně špatně.

nahoru
Stará titulní
Kadee
Intermountain
Life-Like
Korkové lože
M-M u nás
H0n3
H0e
Mokrá n. Soupr.
Chessie
Jeseníky
Jeseníky 2
Rocky Mountains
S 699.001
740.122
Ceník Ameriky

 

 

Home ] Stará titulní ] Kadee ] Intermountain ] Life-Like ] Korkové lože ] M-M u nás ] H0n3 ] H0e ] Mokrá n. Soupr. ] Chessie ] Jeseníky ] [ Jeseníky 2 ] Rocky Mountains ] S 699.001 ] 740.122 ] Ceník Ameriky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.