Podbrezová

 

 

Podbrezová

modulové kolejiště ve velikosti N


Pohled na první dokončený modul, kterému dominuje model staniční budovy.

Jedním ze slovenských modelářů věnujících se velikosti N je Aleš Oksa. Z jeho prací si zde můžete prohlédnout menší kolejiště Waldborn, které postavil v letech 2004-2005 na německé motivy. Poté se pustil do stavby dalšího kolejiště, které bude modelovat provoz ČSD v době přechodu od parního k motorovému provozu.

Nové kolejiště bude modulové a prvním modulem, dokončeným na konci roku 2007 je stanice Podbrezová, přesněji řečeno její střední část se staniční budovou. Modul má rozměry 73 x 40 cm.

Stavba modulu byla zahájena (někdy na přelomu let 2005-2006) modelem staniční budovy. Obrázky z počátků stavby si můžete prohlédnout zde, v polovině roku již byla budova skoro hotová. Stavba vlastního modulu se rozeběhla na podzim 2006.

Skutečná stanice Podbrezová leží na trati Zvolen - Červená Skala, asi 30 km východně od Banské Bystrice. Několik fotografií skutečné budovy si můžete prohlédnout zde. Budova stanice prošla nedávno rekonstrukcí a model má zachycovat současný stav, právě po této rekonstrukci. V měřítku 1:160 má budova rozměry 388 x 75 x 76mm - je tedy opravdu veliká a rozhodně se nehodí pro malé kolejiště.

Stěny jsou postaveny z polystyrénových desek, štukové ozdoby jsou vyřezané z papíru. Okna jsou od Auhagenu, stejně jako střecha. Panely s názvem stanice jsou prosvětlené, tak jako ve skutečnosti, osvětlená bude i čekárna v střední části budovy. Postaven má být také model skladiště.

V roce 2008 mají být stavěny další moduly, tak aby bylo možné sestavit celou stanici.

Další obrázky ukazují staniční budovu ze strany kolejí i ze strany ulice a další komentář nepotřebují.

Autorem fotografií na této stránce je Aleš Oksa. 

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Počátek stavby
Červen 2006
Waldborn

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] [ Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.