Červen 2006

 

 

Podbrezová

model staniční budovy ve velikosti N


Celkový pohled na nedokončenou staniční budovu.

Fotografie na této stránce ukazují, jak pokročila stavba modelu staniční budovy v červnu 2006.

Autorem fotografií na této stránce je Aleš Oksa. 

nahoru
Počátek stavby
Červen 2006
Waldborn

 

 

Home ] Počátek stavby ] [ Červen 2006 ] Waldborn ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.