Waldborn

 

 

Waldborn

kolejiště ve velikosti N


Celkový pohled na kolejiště se stanicí Waldborn v popředí. Skutečná zahradní zeleň při fotografování pěkně doplnila pozadí.

Autorem kolejiště je Aleš Oksa. Z jeho prací si na těchto stránkách můžete prohlédnout také model staniční budovy v Podbrezové. Malé kolejiště Waldborn, se kterým se seznámíme zde, začal Aleš stavět koncem léta 2004 a během roku 2005 ho dokončil.

Kolejiště Waldborn je situováno do hornaté německé krajiny (snad podalpská jihoněmecká krajina) a modeluje jednokolejku DB v období přechodu od parní k motorové trakci. Je na něm jediná stejnojmenná stanice se třemi dopravními kolejemi (více obrázků ze stanice je zde). Okruh jednokolejné trati je na ploše kolejiště rozvinutý do smyček, prochází několika tunely a přes jeden větší příhradový most.

Kolejiště Waldborn je obdélníkové o rozměrech 130 x 90 cm. Rám je zhotovený z hranolů, na něm je sololitová deska tloušťky 5 mm. Ze sololitových pásů polepených kartónem je i kolejové lože. Kolejivo je značky Roco. Krajina je z pěnového polystyrénu a polyuretanové pěny, povrch (pod posypem) je polepen ubrousky. Posyp je většinou od Woodland Scenicsu, ale v menším množství i od dalších dodavatelů (Busch, Polák a Noch). Skály jsou z materiálu od firmy Noch, barvené jsou temperami. Voda je vytvořená pomocí lepidla Duvilax. Jehličnaté stromy jsou od firmy Mikádo (z Banské Bystrice), keře a listnaté stromy jsou autorovy vlastní výroby. Detaily krajiny si můžete prohlédnout na samostatné stránce.

Na kolejišti jsou provozovány lokomotivy řad 44, 86 a 215 DB přestavěné na digitální ovládání dosazením dekodérů Lenz. Řízeny jsou zařízením Lokmaus 2 (Roco). Výhybky jsou ovládány klasickou klaviaturou BTTB.

V době fotografování bylo kolejiště před dokončením, zbývalo ještě dokončit návěstidla, osvětlení a nějaké ty drobnosti. V tu dobu ale autor již připravoval stavbu dalšího kolejiště, které bude modelovat provoz ČSD. Máme se tedy opět nač těšit.


Celkový pohled zboku lépe ukazuje rozvinutí trati na ploše kolejiště.


Pohled z opačné strany.

Několik dalších polodetailů z krajiny kolejiště. Více obrázků (a detailnějších) najdete na stránce "Krajina".


Zajímavý detail provedení horské říčky.

Autorem fotografií na této stránce je Aleš Oksa. 

nahoru
Počátek stavby
Červen 2006
Waldborn

Stanice
Krajina

 

 

Home ] Počátek stavby ] Červen 2006 ] [ Waldborn ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.