Nádraží Borkovice

 

 

Stanice Borkovice


Prázdné nádraží Borkovice.

Nejdůležitější stanicí kolejiště Borkovice - Kněževes jsou Borkovice se sedmi dopravními kolejemi. Staniční budova je sestavena z papírové vystřihovánky od Richarda Vyškovského. Stanice je vybavena skladišti a malým depem. Depo má dvě stání pro motorové lokomotivy, a také stání a zauhlování pro parní lokomotivy. Z nádraží vychází hlavní trať, a dvě vedlejší dráhy.


Nákladní vozy vlastní autorovy stavby před staniční budovou.


Depo v oblouku pravého zhlaví.


Výhybky vpravo v popředí vedou k depu.


Mezi nákladními vozy vlastní autorovy stavby postává také pracovní vlak Elektrizace železnic (přestavba).

Obrázky pro tuto stránku poskytl Zdeněk Krušinský.

nahoru
Nádraží Borkovice
Kněževes
Krajina
Papírové stavby

 

 

Home ] [ Nádraží Borkovice ] Kněževes ] Krajina ] Papírové stavby ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.