Krajina

 

 

Obrázky z krajiny kolejiště Borkovice - Kněževes


M 262.0, patrně výrobek TH model.


M 262.0, patrně výrobek TH model.


Souprava vozů řady M 131.1


Čerpací stanice a skladiště u levého zhlaví stanice Borkovice.


Za borkovickým depem.


Střední část kolejiště je zastavěna obytnými domy.


Ještě jeden pohled na dederónskou zástavbu střední části kolejiště.


Příhradový mostek.


Toto křížení tratí je přibližně uprostřed kolejiště.


Papírový strážní domek v místě křížení tratí.

Nějaké obrázky, jsou zde provizorně, ještě si rozmyslím, jak s nimi naložím:


V36 jako vlečkovou lokomotivu Volkswagenu vyrobil Minitrix.


M 240.0.

Obrázky pro tuto stránku poskytl Zdeněk Krušinský.

nahoru
Nádraží Borkovice
Kněževes
Krajina
Papírové stavby

 

 

Home ] Nádraží Borkovice ] Kněževes ] [ Krajina ] Papírové stavby ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.