Papírové stavby

 

 

Papírové stavby na kolejišti Borkovice - Kněževes


Staniční budova v Kněževsi.

Papírové budovy z vystřihovánek byly vždy vnímány jako nouzové řešení a poté co se i našim modelářům přece jen otevřely širší možnosti, jsou vysloveně přehlíženy. Ano, sousedství plastových budov (s plastickými stěnami) a papírových budov s reliéfem naznačeným jen kresbou, je problematické, a pokud jsou papíráky sestaveny ledabyle, tak vypadají opravdu strašlivě. Ale pečlivě postavené papírové budovy mají přece jen své kouzlo. Hlavně zásluhou Richarda Vyškovského, který u nás tento obor dovedl k pozoruhodné dokonalosti.

Na kolejišti Borkovice - Kněževes najdeme řadu budov vydaných svého času v sešitu nádražních staveb, ale také nějaká díla lidové architektury z časopisu ABC. Největším objektem je staniční budova Borkovice, několik budov je na nádraží v Kněževsi, další jsou v zastávce Rybník a roztroušeny po krajině.


Topírna v Kněževsi.


Budova zastávky Rybník.


Domek poblíž křížení tratí.


Statek s polygonální stodolou z časopisu ABC.


K roztomilostem kolejiště Zdeňka Krušinského patří i jeho figurky. Tento nádražák postává u strážního domku.


Jiného ajznboňáka najdeme u čerpací stanice pohonných hmot v Borkovicích. Mimochodem - i tato budova je částečně papírová. Stavebnice vyráběné "kombinovanou technologií", s papírovými stěnami a plastovými doplňky, jako je tato, se v NDR běžně vyráběly ještě v 80. letech.

Obrázky pro tuto stránku poskytl Zdeněk Krušinský.

nahoru
Nádraží Borkovice
Kněževes
Krajina
Papírové stavby

 

 

Home ] Nádraží Borkovice ] Kněževes ] Krajina ] [ Papírové stavby ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.