Líšeň

 

 

Tramvajové kolejiště Líšeň

Michal Hübel buduje již léta svoje tramvajové kolejiště ve velikosti N. Kolejiště je budováno na motivy brněnského dopravního podniku, ale nemodeluje konkrétní kolejové situace ani skutečné ulice města Brna. V současnosti má kolejiště rozměry 150 x 160cm a umožňuje provoz tří tramvajových linek, je ovšem vytvořeno tak, aby ho bylo možno v  budoucnu libovolně rozšiřovat.


Náměstí se zastávkou "Husova".

Rám kolejiště je z dřevěných hranolů, na nich jsou sololitové desky tloušťky 5 mm. Koleje jsou přilepeny k desce a zakryty imitací asfaltu silnice, případně jsou ve štěrkovém loži. Nejmenší poloměr oblouku je 80 mm. Použity jsou výhradně tvarovatelné koleje a výhybky (tovární výhybky jsou upraveny pro menší poloměr oblouku). Výhybky mají ruční přestavníky, nebo jsou bez přestavníků (v situacích, kde jsou ve skutečnosti výhybky s volnými jazyky). Stožáry trolejového vedení jsou vlastní stavby (z ocelového drátu), trolejového vedení je plně funkční.


Kolejové schéma.

Každá tramvajová stanice má svůj zastávkový stojan, na kterém jsou čísla všech projíždějících linek a imitace vylepených jízdních řádů. Téměř každá zastávka má i vlastnoručně vytvořený přístřešek pro cestující, včetně patřičné reklamy. Některé skleněné plochy jsou počmárané či poškrabané, dle skutečné předlohy, po řádění vandalů. Plastové sedačky jsou též vlastní stavby včetně asi poloviny laviček nacházejících se na kolejišti, druhá polovina je ze stavebnice.


Vozovna s okolím.

Některé budovy jsou vlastní stavby - mezi ně patří především budova Dopravního podniku a hala vozovny, ale také dva městské domy (pizzerie a klenoty). Ostatní zástavba je z plastikových stavebnic upravených na české poměry a s decentní patinou (včetně graffiti). Budovy jsou ke kolejišti přišroubovány, každá má své vlastní osvětlení. Ulice mají vlastní názvy včetně popisů a čísel domů a jsou vybaveny dopravními značkami vlastní autorovy tvorby. Lampy pouličního osvětlení jsou od české firmy a jsou všechny plně funkční. Elektricky jsou rozdělené na osvětlení silnic, osvětlení chodníků a osvětlení vozovny. Do kolejiště jsou vlepeny. Zeleň je klasická. Stromky, keře a živé ploty jsou molitanové, travnaté plochy z modelářského posypu - tzv. statická tráva.

Veškeré důležité příslušenství je na kolejiště přiděláno tak, by jej bylo možno v případě poruchy vyměnit bez destrukce a většího zásahu do kolejiště a krajiny, např. přestavníky všech vyhybek je možno ze spodu kolejiště odšroubovat a vyměnit, aniž by se sáhlo do reliéfu kolejiště.


Traťový úsek s otevřeným svrškem a odbočka do vozovny.

Elektrické zapojení

Celé kolejiště je pod stálým napětím, jako ve skutečnosti. Samostatně se ovládají izolované úseky tratě, úseky mezi zastávkami, zastávkové úseky včetně dobrzďovacího a rozjížděcího obvodu, odpočívací úseky na konečných stanicích a úseky stání ve vozovně. Toto řešení umožňuje nezávislou jízdu několika souprav najednou a to s použitím jediného napájecího trafa a to klasického Piko FZ1.

Koleje slouží jako plus pól, trolej jako minus pól, přesně dle brněnského provedení. Pro trakci je ale na modelu určena pouze vnitřní kolejnice, vnější kolejnice slouží k napájení nezávislého osvětlení vozidel. Na konečných stanicích a ve vozovně lze samostatně vypínat a zapínat osvětlení jednotlivých vozů stojících na jednotlivých úsecích. V praxi to vypadá tak, že třeba na konečné stojí dvě soupravy za sebou, ale osvětlená je jen jedna, či obě, či žádná, nebo dokonce jen jeden vůz soupravy - podle volby obsluhy kolejiště. O elektrickém zapojení vozidel se více dozvíte v popisu tramvají T6.


Zastávka "Tržní".

Vozidla

Na kolejišti jezdí převážně vozidla vlastní autorovy stavby. Většinou jsou to tramvaje typu T6 (více na samostatné stránce), jejichž početný park doplňuje ještě několik starších dvounápravových vozů.

Autorem fotografií na této stránce je Michal Hübel

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Dvounápravové
T6A5

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] [ Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.