stav 2004

 

 

Kolejiště Ouklice - Malšov v roce 2004

Po dvou letech jsem znovu fotografoval toto pěkné kolejiště a to u příležitosti malé modelářské výstavy, která se konala 3.10.2004 na nádraží v Chrudimi. Kolejiště se během dvou let nijak podstatně nezměnilo, jen byly dokončeny ty části, které byly při minulé návštěvě ještě rozpracované. To můžete ostatně posoudit sami porovnáním se staršími obrázky (popis kolejiště je u těchto starších obrázků).


Celkový pohled - vpředu stanice Ouklice, vzadu menší nádraží Malšov.


Levé zhlaví stanice Ouklice je umístěno v devadesátistupňovém oblouku.


Pohled na střední část ouklického nádraží. Plochy za staniční budovou a v okolí skladiště nebyly před dvěma lety ještě dokončeny.


Ouklice s dvojicí lokomotiv z vlastní dílny Bedřicha Rotrekla - T 679.1 a 399.0.


Nádražní idyla (stále Ouklice).


Scéna z posunu v Ouklicích.


Ouklické depo ukrývá další americkou lokomotivu typu EMD SD7. Je tady, aby si zvykala. Brzy z ní totiž vznikne další Sergej ČSD.


Stavědlo 1 obsluhuje pravé zhlaví stanice, stojí poblíž depa.


Ještě jeden pohled na vydařenou budovu stavědla 1, která je vlastní stavbou autora kolejiště.


Tentokrát se loučíme pohledem na pěkně provedený silniční podjezd, který se nalézá kdesi ve střední části krajiny kolejiště.

Další informace o tomto kolejišti, obrázky z jeho stavby, ale i spoustu dalších zajímavých věcí (ovšem hlavně o velikosti H0) najdete na "Stránkách modelové železnice v Chrudimi" - odkaz je na stránce odkazů.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.