Peklov

 

 

Kolejiště Peklov

Obdélníkové kolejiště N formátu 280 x 110 cm postavil pan Tomáš Brzybohatý z Chocně. Tomáš začal s železničním modelářstvím na základní škole v kroužku vedeném p. Šedo. Dnes (2004) je mu 29 let a pracuje jako řidič kamionu.

Kolejiště modeluje provoz hlavní jednokolejné neelektrizované trati ČSD v 70.-80. letech. Autor původně uvažoval i o modelu nějakého konkrétního nádraží, ale nakonec se, z prostorových důvodů, rozhodl pro stanici smyšlenou. Hlavní jednokolejná trať, prochází nádražím Peklov a skrytým dvoukolejným nádražím. Z Peklova odbočuje ještě místní dráha do malé stanice Tomín. Kolejiště je postaveno z kolejiva Fleischmann a je umístěno v samostatné místnosti.

Stanice Peklov má 6 kolejí dopravních a tři skladištní. Délka staničních kolejí umožňuje provoz až sedmivozových rychlíkových souprav. U stanice je depo s točnou, na jeho paprscích je 6 stání, z toho tři jsou krytá. Výhledově bude počet paprsků u točny zvýšen.


Zhlaví stanice Peklov.


Zajímavý snímek ovládacího panelu současně poskytuje i základní představu o kolejovém uspořádání.

Asi nejzajímavější je na kolejišti park provozovaných vozidel. V Peklově jezdí pouze typické lokomotivy ČSD a to v množství ve velikosti N u nás zřídkakdy vídaném. Lokomotivy pocházejí z velké části z malosériové výroby (TH model), zčásti jsou to výrobky Jiřího Sládka (ve spolupráci s autorem kolejiště ?), případně i dalších modelářů. V roce 2004 to byly tyto stroje: T 211.0062 (MTH), T 444.0074 (MTH), T 478.1007 (postavil J. Sládek na spodku z americké lokomotivy F7), T 478.1120 (odlitek Číž na spodku Piko), T 478.3005 (odlitek Číž na spodku Piko), T 478.3195 (MTH), T 669.0034 (MTH), M 240.0074 + Balm (MTH), dále M 131.0 + Blm (odlitky na spodku J. Sládka) a další dvě T 478.3 (odlitky Číž na spodku Piko).

V dalších letech se park utěšeně rozrůstá, jak dokládají novější fotografie.


T 444.0074 (MTH) na opačném zhlaví stanice.


T 669.0034 patří mezi povedenější výrobky MTH.


Depo plné typických motorových lokomotiv ČSD.


Další pohled do depa.


V blízkosti depa je kontejnerové překladiště. V popředí lokomotiva T 211.0062 (MTH).


Dalším nádražím na kolejišti je Tomín.


M 240.0074 s přípojným vozem řady Balm v krajině kolejiště.


Lokomotiva řady T 478.1 ve stoupání pod opěrnou zdí.


Jeden z Brejlovců v oblouku.


T 478.1007 je postavená na spodku americké lokomotivy F7 (výrobek firmy Bachmann).

Další obrázky z tohoto kolejiště.

Autorem fotografií na této stránce je Tomáš Brzybohatý.

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Další obrázky
Veliny 2005
Vindobona
Ruské vozy

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] [ Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.