Další obrázky

 

 

Další obrázky z kolejiště Peklov

Tomáš Brzybohatý poslal pár dalších obrázků z kolejiště Peklov. První tři jsou z oblíbeného fotofleku v oblouku poblíž zhlaví stanice Peklov, další jsou z jiných částí kolejiště.


T 444.074 (MTH).


M 131.1 + Blm v oblouku u lesa.


T 478.1007 v oblouku poblíž zhlaví stanice.


T 211.0062 (MTH).


T 478.3195 (MTH) ve stanici Tomín.

Ještě nějaká neželezniční témata:


Obrázek z peklovských silnic.


Na závěr pastevecká idyla.

Autorem fotografií na této stránce je Tomáš Brzybohatý.

 

nahoru
Další obrázky
Veliny 2005
Vindobona
Ruské vozy

 

 

Home ] [ Další obrázky ] Veliny 2005 ] Vindobona ] Ruské vozy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.