Vindobona

 

 

Vindobona na kolejišti Peklov

Na počátku roku 2006 přibyla do parku vozidel kolejiště Peklov souprava pro Vindobonu. Sestává z motorových vozů M 296.1008 a M 296.2017 a z dvojice přípojných vozů řady Baim, které postavil Jiří Sládek. Aby nebyly oba motorové vozy stejné, byla pro druhý vůz zvolena řada M 296.2 a nátěr poněkud novější, než by odpovídalo časům kdy bylo možné vídat M 296.1 v čele Vindobony.


M 296.2017 a oba Baimy v peklovském zhlaví.


Vindobona u nástupiště v "titulní stanici kolejiště" Peklov.


Vindobona ve stanici Tomín.


Motorové vozy pro Vindobonu - M 296.1008 a M 296.2017 v peklovském depu.

Autorem fotografií na této stránce je Tomáš Brzybohatý.

nahoru
Další obrázky
Veliny 2005
Vindobona
Ruské vozy

 

 

Home ] Další obrázky ] Veliny 2005 ] [ Vindobona ] Ruské vozy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.