Zababov

 

 

Modulové kolejiště Zababov


Pohled na stanici Podolí (Dobřichovice, květen 2006).

Klub Zababov buduje modulová kolejiště hned v několika modelových velikostech. Popis činnosti je na jeho vlastních stránkách www.zababov.cz. Zde je jen několik ukázek z modulů velikosti N. Skupina příznivců velikosti N je v Zababově ve srovnání se sekcemi H0 a TT nejslabší. Přesto již dosáhla pozoruhodných výsledků. Na setkání v Dobřichovicích v roce 2004 již bylo v provozu přibližně 30 metrů jednokolejné trati s pěti stanicemi (z toho dvě plní funkci skrytého nádraží). Většina modulů tehdy ještě nebyla dokončena. Většinou jim chyběla krajina, některé plánované modely budov byly zastoupeny stavebnicovými náhražkami. Mnohde chyběla návěstidla a některé výhybky byly bez přestavníků. Přesto toto kolejiště umožňovalo modelový provoz podle jízdního řádu. V roce 2006 již tomu bylo naopak, většina modulů je dokončena, ale i ty nedokončené jsou i nadále do sestavy zařazovány.


T 478.1 (Heráček) a rychlíkové vozy (Petr Sporer přestavěl vozy Piko), Dobřichovice, květen 2006

I v Zababově musí modeláři řešit notoricky známý nedostatek našich vozidel. Základem parku lokomotiv je několik modelů z dílny Jiřího Heráčka, tedy asi to nejlepší, co na téma našich vozidel existuje. Dále je k dispozici ještě několik dalších našich vozidel jiného původu. To by ale na provoz nestačilo, proto se používají i některá přijatelná zahraniční vozidla, především několik Sergejů v německém nátěru, parní lokomotiva ř. 86 DR apod. Nepoužívají se zde žádné lokomotivy Piko - důvodů k tomu bylo jistě více. Modely netypických vozidel s nekvalitními pojezdy asi nikomu nestojí zato digitalizovat. Na kolejišti Zababov jsou totiž všechny lokomotivy ovládány digitálně.

Naopak ve vozovém parku tvoří vozy Piko (s vyměněnými dvojkolími) stále významnou část. Kromě nich se používají nákladní vozy ostatních výrobců a několik osobních vozů vlastní stavby (případně od J. Heráčka).


Vlečka skladu ropných výrobků je hned vedle zhlaví stanice Podolí. Vlečky jsou velice důležité, bez nich by nákladní provoz na kolejišti nebyl ani zdaleka tak zábavný. (Dobřichovice, květen 2006)

V květnu 2006 byly provozuschopné tři modelové stanice: Ondřejov, Podolí a Horní Blatná (model skutečného nádraží, ve stavbě) a dvě.skrytá nádraží (Brno a Staré Splavy).


Motorový vlak vedený M 131.1 Petra Sporera v krajině poblíž tunelu (Dobřichovice, květen 2006).


Dlouhý nákladní vlak šinoucí se zvolna krajinou - to vidím jako hlavní přednost modulového kolejiště (Dobřichovice, květen 2006)


Mezi dokončené patřila již v roce 2004 čtveřice modulů s jednokolejnou tratí procházející velmi pěkně zpracovanou zvlněnou krajinou plnou remízků, luk, políček a mokřadů.


Když se jehličnaté stromy nechají "narůst" do správné modelové výšky, tak to vždycky vypadá dobře.


Provedení krajiny na těchto modulech upoutá i bez přítomnosti vlakové soupravy.


Poslední vlak odjíždí směrem k hodinám ukazujícím šestkrát zrychlený Zababův čas. Tak zase někdy příště.

Další informace o modulovém kolejišti najdete na vlastních stránkách klubu Zababov - odkaz je na stránce odkazů.

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Ondřejov
Podolí
Horní Blatná
Brno
Staré Splavy
Tunel
Další obrázky
Pacifik

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] [ Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.