Ondřejov

 

 

Ondřejov

stanice modulové železnice Zababov (velikost N)


M 262.0 + Calm v Ondřejově (Dobřichovice, květen 2006).

Ondřejov patří mezi nejstarší dokončené moduly. Ještě v roce 2004 byl jedinou dokončenou stanicí. Stanice je poměrně krátká, celé staniční kolejiště je na jediném modulu. Ondřejov má tři koleje.


Sergej s vlakem svitků plechu je v Ondřejově připraven k odjezdu na vlečku (která byla při dobřichovickém setkání Zababova v květnu 2004 zapojena výhybkou do širé trati).


Posun v Ondřejově (Dobřichovice, květen 2004).

nahoru
Ondřejov
Podolí
Horní Blatná
Brno
Staré Splavy
Tunel
Další obrázky
Pacifik

 

 

Home ] [ Ondřejov ] Podolí ] Horní Blatná ] Brno ] Staré Splavy ] Tunel ] Další obrázky ] Pacifik ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.