Podolí

 

 

Podolí

stanice modulové železnice Zababov (velikost N)


Celkový pohled na (zatím) prázdnou stanici. Jezdit se začne až za chvíli (Dobřichovice, květen 2006).

Podolí je druhou dokončenou stanicí zababovského eNka. Je to poměrně dlouhá stanice, zabírá několik modulů (asi čtyři), je to také - až dosud (2006) - největší ze zababovkých stanic. Před staniční budovou napočítáme čtyři koleje. Stanice má dvě vlečky, jedna je krátká, s jedinou kusou kolejí a obsluhuje sklad ropných produktů postavený v blízkosti zhlaví. Z opačného zhlaví vychází druhá, podstatně delší vlečka papírny. Papírna je až za lesem a celá vlečka tak zabírá několik dalších modulů. Vy si ji můžete podrobněji prohlédnout na zvláštní stránce.


Střední část stanice s budovami (Dobřichovice, květen 2006).


M 262.0 + Balm + Calm v ještě nedokončené stanici Podolí. V tomto stavu rozestavěnosti bylo možné Podolí vidět na dobřichovickém setkání v květnu 2004.


Pro srovnání již dokončené budovy o dva roky později. Před staniční budovou navíc pózuje v té době nejnovější Heráčkův model - lokomotiva řady T 466.0 (Dobřichovice, květen 2006).


Odstavené cisterny určené pro vlečku skladu ropných výrobků stojí před staniční budovou v Podolí (Dobřichovice, květen 2006).


Pohled na staniční budovu ze strany ulice (Dobřichovice, květen 2006).


T 478.1 čeká na odjezd (Dobřichovice, květen 2006).


Železniční přejezd u zhlaví stanice Podolí (Dobřichovice, květen 2006).

nahoru
Ondřejov
Podolí
Horní Blatná
Brno
Staré Splavy
Tunel
Další obrázky
Pacifik

Vlečka skladu PHM
Vlečka papírny

 

 

Home ] Ondřejov ] [ Podolí ] Horní Blatná ] Brno ] Staré Splavy ] Tunel ] Další obrázky ] Pacifik ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.