Vlečka papírny

 

 

vlečka papírny

modulová železnice Zababov (velikost N)


Celkový pohled na dvojici modulů s areálem papírny (vpravo). Kolej na modulech vlevo je trať do další stanice. V roce 2006 se tímto směrem jelo do Brna. Traťová kolej a vlečková kolej se směrem dopředu sbíhají k zhlaví stanice Podolí, které je mimo obrázek - za zády pozorovatele (Dobřichovice, květen 2006).

Papírna byla v roce 2006 největší vlečkou zababovského eNka. Zabírá dva vlastní moduly (a to nepočítáme krajní modul stanice Podolí, kde je již vlečková kolej vedena po vlastním traťovém tělese a od traťového zhlaví je oddělena pruhem lesa), v areálu papírny jsou čtyři koleje spojené čtyřmi výhybkami. Uspořádání vlečky odpovídá mnoha skutečným podnikům, postaveným "kus od nádraží". Vlečka přirozeně navazuje na nádraží v Podolí, ale díky modulové koncepci by ji jistě bylo možné použít i ve spojení s jiným nádražím (pokud by někdo takové postavil). V roce 2006 vypadaly oba vlečkové moduly jako dokončené (až na střechu jedné z hal), ale podle sdělení autora bude ještě potřeba doplnit do papírny více technologie (rozvody, potrubí, snad i portálový jeřáb). Budeme se tedy na dokončenou papírnu těšit v roce 2007.


Pohled z opačné strany. Tentokrát je stanice Podolí v pozadí, ale přes husté stromy není vidět (Dobřichovice, květen 2006).


Zhlaví vlečky, v pozadí moduly s traťovou kolejí. Nákladní vozy vzadu uprostřed stojí na konci kusé koleje stanice Podolí. Stanice pokračuje od těchto vozů směrem doleva (Dobřichovice, květen 2006).


Další pohled na papírnu. Jedné budově zatím chybí střecha, všude chybí okna, dveře a další detaily. Pořád je co dodělávat (Dobřichovice, květen 2006).


V pozadí papírny vidíme traťové moduly s tunelem (Dobřichovice, květen 2006).


Totéž při pohledu (skoro) z úrovně modelových lidiček. Mezera mezi moduly není vidět a vrch s tunelem se stává přirozeným pozadím papírny. Vpravo v popředí Heráčkova lokomotiva řady T 466.0 (Dobřichovice, květen 2006).


Posun na vlečce s lokomotivou řady T 435.0 (Dobřichovice, květen 2006).

Nyní se ještě podíváme podrobněji na kolej spojující papírnu se stanicí.


Zde se vlečková kolej (v popředí) odklání od traťové (za cípem lesa). Jsme na krajním modulu stanice Podolí (stanice pokračuje směrem doleva). Z vybavení stanice vidíme mezi stromy vjezdové návěstidlo a konec výtažné koleje s odstavenými uhláky. (Dobřichovice, květen 2006)


T 435.0 se vrací z vlečky do stanice (Dobřichovice, květen 2006).

nahoru
Vlečka skladu PHM
Vlečka papírny

 

 

Home ] Vlečka skladu PHM ] [ Vlečka papírny ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.