Brno

 

 

Brno

stanice modulové železnice Zababov (velikost N)


Brno na začátku odpolední provozní seance. V pozadí ruch kolem modulové trati velikosti H0. Dobřichovice, květen 2006.

O skrytých nádražích

Skrytá nádraží vytvářejí provozní zázemí větších kolejišť. Na klasickém kolejišti bývají umístěna v podzemí, někde pod horami a jejich hlavním úkolem bývá deponovat větší množství souprav, aby byl provoz v modelové části kolejiště bohatší. Často jsou obtížněji přístupná a pracují ve víceméně automatickém režimu. Na modulovém kolejišti je to podobné, ale přece jen maličko jiné. I zde jsou stanice, kterým se říká skryté, i když jsou většinou stejně přístupné a viditelné, jako ty modelové. Od modelových stanic se liší na první pohled hlavně tím, že na nich není modelována krajina. Jejich kolejové uspořádání je totiž účelově podřízeno úkolu vytvářet provozní zázemí kolejiště a často neodpovídá skutečné železnici - a z tohoto důvodu zde modelování krajiny ani nemá smysl. Protože jsou skrytá nádraží modulové železnice dobře přístupná (a dokonce lépe než ta modelová - nepřekážejí tu stromy, lampy a jiná veteš), lze si na nich, na rozdíl od skrytých nádraží klasických kolejišť, obvykle velmi dobře vyhrát s posunem. Jistě by bylo možné říkat těmto stanicím třeba odstavné nebo manipulační, ale i označení skryté je pro tyto stanice, které jsou sice docela dobře viditelné, ale přece jen nejsou součástí modelové krajiny, případné.

Brno

Největším skrytým nádraží modulové železnice N v Zababově je Brno. Název je symbolický, stanice sice v žádném směru skutečné Brno nemodeluje, ale vlaky z malých modelových nádražíček prostě jedou kamsi směrem do velkého města (či z něho). Brno má jen jedno zhlaví, které umožňuje připojení dvou jednokolejných tratí (nebo jedné dvoukolejné), za zhlavím následuje desetikolejná harfa pro odstavování souprav. Na druhém konci se koleje sbíhají k točně, kterou stanice končí. Točna slouží nejen k obracení lokomotiv, ale i k přejíždění mezi jednotlivým kolejemi (když lokomotiva objíždí soupravu) a nahrazuje tak všechny výhybky, které by jinak byly potřeba pro druhé zhlaví. Takto umístěná točna je právě tím objektem, který skryté nádraží nejvíce odlišuje od skutečných stanic.

Dalším skrytým nádražím jsou Staré Splavy.


Pohled na Brno směrem od točny. V pozadí vede směrem doprava modulová trať do Ondřejova (Dobřichovice, květen 2006).


Opět pohled od točny, ale tentokrát je v pozadí doleva vedoucí trať do Horní Blatné a Podolí, která končí další skrytou stanicí, kterou jsou Staré Splavy (Dobřichovice, květen 2006).


Detail ukončení stanice točnou. Jsme ve skryté stanici a odstavování vozidel mimo koleje je tedy tolerováno. (Dobřichovice, květen 2006)


Pohled na Brno v roce 2004. V té době ještě nebyl dokončen navazující modul.  (Dobřichovice, květen 2004)


V roce 2006 byl vjezdový modul již dokončen. I s kulisou lesa, která stíní pohled na skryté nádraží při šikmém pohledu z modulové krajiny. (Dobřichovice, květen 2006)

nahoru
Ondřejov
Podolí
Horní Blatná
Brno
Staré Splavy
Tunel
Další obrázky
Pacifik

 

 

Home ] Ondřejov ] Podolí ] Horní Blatná ] [ Brno ] Staré Splavy ] Tunel ] Další obrázky ] Pacifik ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.