Rudolfovice

 

 

Kolejiště Rudolfovice

Rozsáhlé kolejiště velikosti TT postavil pan Václav Kubíček z Havířova. Nejprve postavil kolejiště ve tvaru písmene L, později jej rozšířil o další plochu, takže dnes má spíše tvar písmene U a největší rozměry 5 x 2.7 m. Kolejiště z větší části vyplňuje místnost, která je pro něj vyhrazena.

Autor chtěl mít kolejiště s hustým provozem, aby si mohl pořádně zajezdit. Z toho důvodu je zde opravdu hodně kolejí, takže jeho vzhled příznivce krajinných scenérií asi neuspokojí. I když kolejiště nemodeluje konkrétní stanice nebo traťové úseky, autor jistě nepopře inspiraci železnicemi z okolí svého bydliště. Staniční budova postavená volně podle skutečného nádraží v Čadci to jen potvrzuje.

Na kolejišti je hlavní elektrizovaná dvoukolejná trať, na které jsou dvě velká nádraží (Čadca a Rudolfovice) a vedlejší (neelektrizovaná) jednokolejná trať se dvěma menšími stanicemi průjezdnými a jednou koncovou. Kromě toho jsou na kolejišti ještě tři skrytá nádraží. U stanice Rudolfovice je depo s točnou.


Kolejiště vyplňuje celou místnost a tak je těžké udělat fotografii zachycující ho celé. Proto si ho na této stránce prohlédneme po částech, postupně zleva doprava. Zde je tedy levý konec kolejiště se zhlavím stanice Čadca.

Na provedení kolejiště jsou dobře patrná dlouhá léta jeho budování, některé části jsou tedy řešeny způsobem pro autora dnes již překonaným. Tak například v původní části kolejiště je použito ještě plechové kolejivo Zeuke / BTTB, v novější části je již kolejivo profilové. Výhybky mají přestavníky z telefonních relátek. Ovládání provozu je převážně ruční, doplněné o určité zabezpečovací prvky.

Dvoukolejná trať je elektrizovaná. Trakční vedení je zčásti tovární (Tillig), ale většinu si ho autor sletoval sám. Trolej se ale nepoužívá k napájení lokomotiv, je to jen maketa bez napětí.

Park vozidel je založen na modelech Zeuke / BTTB, která jsme dříve mohli tak lacino získávat. I když je v poslední době, pokud to jde, obohacován spíše vozidly našich drah, stále nelze považovat vzhled většiny souprav (a těch je pro hustý provoz potřeba opravdu hodně) za dostatečně realistický. Pan Kubíček se ale v poslední době pouští i do stavby vlastních vozidel a tak se i tato situace zvolna lepší.

Václav Kubíček postavil kolejiště sám, pouze na provedení elektroinstalace měl pomocníka. Budovy a ostatní použité příslušenství jsou většinou tovární. Mnoho budov je z produkce Malé železnice, stromy jsou od firmy Mobe.


Levá rohová část, v popředí s druhým zhlavím stanice Čadca.


Střední část kolejiště.


Pravý roh a v popředí část stanice Rudolfovice.


Vpravo končí kolejiště depem za stanicí Rudolfovice.

Autorem fotografií je Václav Kubíček. Poslal pro zveřejnění opravdu hodně obrázků, takže jsem pro obě velké stanice a depo zřídil samostatné stránky (viz odkazy výše v textu). I tak jich ještě dost zbylo pro vytvoření další stránky.

 

nahoru
Kolejivo TT
Lept Kirow
Pojezd M 152.0
Pojezd Ms
477.043
Spřáhla Kadee
Modely ČSD
Moduly TT
ŽZO Cerhenice
Rudolfovice
Rozmarýn
Výsluní
Dvoukolejka
Kamenička
Čeřanka

žst. Rudolfovice
Depo
žst. Čadca
Další obrázky

 

 

Home ] Kolejivo TT ] Lept Kirow ] Pojezd M 152.0 ] Pojezd Ms ] 477.043 ] Spřáhla Kadee ] Modely ČSD ] Moduly TT ] ŽZO Cerhenice ] [ Rudolfovice ] Rozmarýn ] Výsluní ] Dvoukolejka ] Kamenička ] Čeřanka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.