Depo

 

 

Depo Rudolfovice

Depo je při stanici Rudolfovice, poblíž jejího pravého zhlaví. Má šest stání v rotundě a točnu. Kolem depa se obtáčí hlavní trať (depo je na samém konci kolejiště).


Celkový pohled na depo. Vlevo pokračuje stanice Rudolfovice.


Detailní pohled na paprsky a točnu, kterou pro pana Kubíčka vyrobil jeden modelář z Opavy.

Autorem fotografií na této stránce je Václav Kubíček

nahoru
žst. Rudolfovice
Depo
žst. Čadca
Další obrázky

 

 

Home ] žst. Rudolfovice ] [ Depo ] žst. Čadca ] Další obrázky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.