Další obrázky

 

 

Další obrázky z kolejiště Rudolfovice

Výběr obrázků, které nebyly použity na předchozích stránkách o tomto velkém kolejišti.


Přední levý roh kolejiště.


Pohled na stanici Čadca zezadu.


Zadní levý roh kolejiště.


Střední část kolejiště, vepředu vlevo stanice Čadca.


Střední partie kolejiště obsahují méně výhybek a více krajiny.


Ještě jednou stanice Rudolfovice.

Autorem fotografií na této stránce je Václav Kubíček

nahoru
žst. Rudolfovice
Depo
žst. Čadca
Další obrázky

 

 

Home ] žst. Rudolfovice ] Depo ] žst. Čadca ] [ Další obrázky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.