g
Kamenička

 

 

Kamenička

Kolejiště Klubu železničních modelářů při automotoklubu v Českých Budějovicích (velikost TT)


Kamenička je hlavním nádražím tohoto rozsáhlého kolejiště. Celkový pohled na kolejiště bohužel zatím není k dispozici.

Klub železničních modelářů při automotoklubu v Českých Budějovicích patří u nás k těm méně známým. Činnost klubu je soustředěna kolem velkého klubového kolejiště velikosti TT. Kolejiště bylo původně sestaveno ze šesti dílů, jejichž velikost byla navržena podle rozměrů původní klubovny. V současnosti (2006) se kolejiště rozšiřuje o další část. V návaznosti na kolejiště byla také postavena řada modulů (těmto modulům je věnována zvláštní stránka).

Čtyři z původních šesti dílů mají formát 140 x 150 cm a dohromady vytvářejí hlavní obdélníkovou část kolejiště, na které stojí i hlavní nádraží Kamenička. Kolmo k delší straně obdélníka navazuje úzký spojovací díl o rozměrech 140 x 50 cm, na něj je napojen poslední, opět větší díl s rozměry 140 x 130 cm.

Hlavní nádraží v Kameničce postavil člen klubu Jiří Dvořák. Nádražím prochází dvoukolejka, na obou koncích zavedená do skrytých nádraží. Dále z Kameničky vychází jednokolejná trať, která stoupá do menšího, horního nádražíčka, odkud se vrací zpět do opačného zhlaví Kameničky. Poslední tratí je elektrizovaná jednokolejka postavená ve stylu jihočeských lokálek s napětím 1500 V (Tábor - Bechyně a Rybník - Lipno). I tato trať začíná v Kameničce, stranou od staničního kolejiště, podobně jako skutečná elektrická lokálka v Táboře. Elektrizovaná lokálka vede do koncového nádraží s rovněž elektrizovanou vlečkou pily.

Klubové kolejiště bývá několikrát ročně předváděno veřejnosti při dnech otevřených dveří. Tyto akce se pravidelně konají na den dětí a v období Vánoc a dále podle nálady.


Další pohled na staniční kolejiště v Kameničce. Nádraží svojí dispozicí trochu připomíná Tábor - zejména zapojením elektrizované lokálky (na tomto snímku je vzadu). Skutečný Tábor ovšem dispozici Kameničky teprve dožene, až bude v příštích letech trať 220 zdvoukolejněna.


Staniční budova.


Depo Kamenička.


Krajina za depem. Na tomto snímku je dobře vidět šev mezi dvěma díly kolejiště.


Koncový díl kolejiště. Tratě se obracejí kolem kopce, na kterém stojí hrad Litice, mezi příznivci velikosti TT tolik oblíbený papírový model Richarda Vyškovského.


Část kolejiště s elektrizovanou místní dráhou. Zatrolejovaná je i vlečka do pily v koncové stanici elektrizované lokálky.

 Autorem fotografií na této stránce je Petr Pazderka. 

nahoru
Kolejivo TT
Lept Kirow
Pojezd M 152.0
Pojezd Ms
477.043
Spřáhla Kadee
Modely ČSD
Moduly TT
Kostelec
ŽZO Cerhenice
Rudolfovice
Rozmarýn
Výsluní
Dvoukolejka
Kamenička
Čeřanka

Moduly
Papíráky

 

 

Home ] Kolejivo TT ] Lept Kirow ] Pojezd M 152.0 ] Pojezd Ms ] 477.043 ] Spřáhla Kadee ] Modely ČSD ] Moduly TT ] Kostelec ] ŽZO Cerhenice ] Rudolfovice ] Rozmarýn ] Výsluní ] Dvoukolejka ] [ Kamenička ] Čeřanka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.