Moduly

 

 

Kamenička - moduly

Modulová část kolejiště Klubu železničních modelářů při automotoklubu v Českých Budějovicích

V návaznosti na klubové kolejiště Kamenička staví budějičtí modeláři také moduly. Nepoužívají u nás běžně rozšířené styčné profily, mají profil vlastní. Zajímavostí této jihočeské normy jsou dvě průběžné koleje. Jedna kolej probíhá v popředí a mohou na ní být nádraží, nebo z ní odbočují vlečky - podle představ stavitele toho kterého modulu. Druhá kolej je vratná , nijak se nevětví a vede ve větší výšce podél zadního okraje modulu. Většina modulů má půdorysné rozměry 44 x 120 cm. Koncové moduly (na kterých je oblouk propojující obě koleje nebo vratná smyčka) jsou rozšířené na 65 cm.

První modul vznikl z předváděcího diorámatu, které se muselo vejít do skříně a tak jeho rozměry byly 85 x 44 cm. K němu později přibyl ještě druhý, stejně velký, ale zrcadlově souměrný modul. Poté se rozeběhla stavba dalších modulů, již prodloužených na 120 cm.


Snímek několika spojených modulů. Větší část obrázku zaplňuje modul s pilou, v popředí pak navazuje rozšířený vratný koncový (nebo rohový?) modul. Vlevo je přední strana modulu s dolní kolejí, z níž odbočují vlečkové koleje pily. Vpravo na náspu vede zadní vratná kolej bez rozvětvení.


Modul s vlečkou do pily. V areálu pily je i úzkorozchodná drážka.


Modul s kamenolomem, vpravo navazuje koncový (vratný) modul. Na tomto modulu není vidět zadní vratná kolej - snad je v tunelu?


Bližší pohled na modul s kamenolomem.


Vlevo atypický modul s kolejí vybíhající na most kolmo křížící trať, vpravo opět modul s kamenolomem.


Vpravo znovu modul s pilou, modul vlevo je sice bez kolejového rozvětvení, ale je zajímavý tím, že obsahuje trolejbusovou smyčku. Kromě toho je zajímavý i tím, že zadní vratná kolej zde není v přímé.


Tyto moduly jsou postavené na motivy stanice a depa Vyšší Brod. I park vozidel celkem odpovídá, jen trolej chybí.

 Autorem fotografií na této stránce je Petr Pazderka. 

nahoru
Moduly
Papíráky

 

 

Home ] [ Moduly ] Papíráky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.