Sklápění

 

 

Sklápění kolejiště

Jak již bylo napsáno, kolejiště Dvoukolejka je sklápěcí. Obrázky na této stránce ukazují, jak je to udělané. Na zdi je upevněn elektrický naviják, který pomocí lanek kolejiště sklápí.


Kolejiště v poloze téměř vztyčené. Vypadá to skoro jako skříň.


Kolejiště je již spuštěno, ale lanka ještě nebyla odpojena.


Jedno z lanek je ukotveno v blízkosti zhlaví největšího nádraží.

Autorem fotografií na této stránce je Jiří Pala.

nahoru
Sklápění
Hrad
Předchozí kolejiště

 

 

Home ] [ Sklápění ] Hrad ] Předchozí kolejiště ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.