Předchozí kolejiště

 

 

Starší kolejiště Jiřího Paly

první kolejiště

První kolejiště Jiřího Paly bylo malé a dochovaly se po něm tyto dvě černobílé fotografie.


Již prvnímu kolejišti dominovaly papírové stavby z ABC.

druhé kolejiště

Druhé kolejiště bylo umístěno ve sklepě rodinného domu.


Velkými obdivovateli kolejiště byly děti.


Mnohé prvky z druhého kolejiště byly použity i na kolejišti třetím.

Třetí kolejiště je sklápěcí a je popsáno samostatně.

Autorem fotografií na této stránce je Jiří Pala.

 

nahoru
Sklápění
Hrad
Předchozí kolejiště

 

 

Home ] Sklápění ] Hrad ] [ Předchozí kolejiště ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.