Rozmarýn

 

 

Rozmarýn

Kolejiště v modelové velikosti TT


Celkový pohled na kolejiště, v popředí stanice Rudolfovice.

Toto kolejiště velikosti TT patří Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích. Kolejiště na ploše téměř 8 metrů čtverečních se začalo stavět v lednu 2002. Má tvar velkého obdélníku, v němž jsou dva menší obdélníkové výřezy pro přístup doprostřed plochy. Tyto výřezy bude možné v budoucnu uzavírat vloženými díly s krajinou bez kolejí, takže například při výstavách nebude krajina kolejiště těmito přístupovými otvory přerušena.

Na kolejišti je dvoukolejná hlavní trať (neelektrizovaná), která prochází stanicí Rudolfovice a z ní odbočují jednokolejné trati, které se setkávají v uzlu jednokolejek, stanici Kostelec. Na tratích je 11 mostů, 3 tunely (z nichž nejdelší je dlouhý 5 metrů) a 4 přejezdy. Trať je zabezpečena autoblokem a má celkové převýšení 25 cm. Většina použitých kolejí je naší výroby. Dominantami krajiny jsou zřícenina hradu a vysílač, ale stojí tu i spousta jiných staveb a doplňků. Jistě se vám budou líbit fotografie parních i novějších vlaků v krajině kolejiště.

Většina fotografií zachycuje kolejiště v roce 2006, kdy bylo před dokončením. Zbývalo na některé plochy osadit stromy, ulice oživit postavičkami lidí a vozidly a v neposlední řadě vyrobit již zmíněné vložené díly... Kromě toho tu jsou také obrázky ze stavby kolejiště v různých etapách rozpracovanosti (1, 2, 3).

Schůzky kroužku jsou každou středu od 16:00 do 18:00. Během roku se pořádají jízdy pro veřejnost.


Zhlaví stanice Rudolfovice. Zelená plocha v pozadí ukazuje místo pro přístup do střední části kolejiště, kam se bude v budoucnu dávat vložený díl krajiny.


Schéma viditelných tratí kolejiště Rozmarýn. Vyznačeny jsou také všechny významnější mosty.


Pohled do krajiny kolejiště, uprostřed vidíme zříceninu.

Autorem fotografií na této stránce je pan Bursík.

nahoru
Kolejivo TT
Lept Kirow
Pojezd M 152.0
Pojezd Ms
477.043
Spřáhla Kadee
Modely ČSD
Moduly TT
ŽZO Cerhenice
Rudolfovice
Rozmarýn
Výsluní
Dvoukolejka
Kamenička
Čeřanka

Rudolfovice
Kostelec
Vlaky v krajině
Pára v krajině
Krajina
O klubu

 

 

Home ] Kolejivo TT ] Lept Kirow ] Pojezd M 152.0 ] Pojezd Ms ] 477.043 ] Spřáhla Kadee ] Modely ČSD ] Moduly TT ] ŽZO Cerhenice ] Rudolfovice ] [ Rozmarýn ] Výsluní ] Dvoukolejka ] Kamenička ] Čeřanka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.