O klubu

 

 

O kroužku železničních modelářů při DDM Rozmarýn


Členové klubu se svým vedoucím se shromáždili nad rozestavěným kolejištěm.

Kroužek železničních modelářů při Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích vede pan Petr Matoušek. Kroužek navštěvují děti ve věku od 8 let do 14 let. Schůzky kroužku jsou každou středu od 16:00 do 18:00. Během roku se pořádají jízdy pro veřejnost.


Členové klubu při práci na kolejišti.

Autorem fotografií na této stránce je pan Bursík.

nahoru
Rudolfovice
Kostelec
Vlaky v krajině
Pára v krajině
Krajina
O klubu

Ze stavby 1
Ze stavby 2
Ze stavby 3

 

 

Home ] Rudolfovice ] Kostelec ] Vlaky v krajině ] Pára v krajině ] Krajina ] [ O klubu ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.