Ze stavby 1

 

 

Z počátků stavby kolejiště

Kolejiště Rozmarýn (TT)

Takto vypadají nejstarší obrázky ze stavby kolejiště Rozmarýn, kdy na jinak holé desce již byly postaveny všechny tratě a stanice.

O něco málo novější obrázky již ukazují počátek stavby terénu. Pokračování výstavby sledujte na další stránce.

Autorem fotografií na této stránce je pan Bursík.

nahoru
Ze stavby 1
Ze stavby 2
Ze stavby 3

 

 

Home ] [ Ze stavby 1 ] Ze stavby 2 ] Ze stavby 3 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.