Malák Junction

 

 

Malák Junction

Kolejiště na severoamerické motivy (velikost Z)

Toto je již druhé americké kolejiště Martina Maláka z Prahy. Srovnáme-li jej s kolejištěm prvním (je popsáno zde), najdeme na podobném půdorysu o hodně více kolejí, budov a skalních útvarů, krajina je celkově odlišná. Nově doplněné budovy jsou typické americké stavby.

Kolejiště má obdélníkový půdorys 100 x 60 cm, je na něm asi 12-15 metrů kolejí. Fotografie zachycují jeho podobu v roce 2006, kdy bylo ve stavu před dokončením. Většina vozidel na kolejišti je z výroby Micro-Trains, parní lokomotiva a několik vozů pocházejí od Märklina. Na této stránce najdete několik základních pohledů na kolejiště, detaily jsou na stránce druhé.


Půdorysná fotografie dává představu o kolejovém uspořádání. Vpravo dole je vidět, jak je řešen ovládací panel.


Pohled do centrální části kolejiště, které dominují klasické americké průmyslové budovy.


Opět centrální část kolejiště, záběru tentokrát dominují spíše mosty.


Zde se s kolejištěm Martina Maláka opět načas rozloučíme.

Autorem fotografií na této stránce je Martin Malák.

nahoru
O zetku
Z historie Z
České Z
Kolejivo Z
Americké Z
Novinky USA
Evropské Z
Švýcarské Z
Zbytek světa v Z
Micro-Trains Z
American Z Lines
Pennzee
FR - americké Z
Aspenmodel Inc.
Old Malák
Malák Junction
Ceník vozidel
Ceník kolejiva

Další obrázky

 

 

Home ] O zetku ] Z historie Z ] České Z ] Kolejivo Z ] Americké Z ] Novinky USA ] Evropské Z ] Švýcarské Z ] Zbytek světa v Z ] Micro-Trains Z ] American Z Lines ] Pennzee ] FR - americké Z ] Aspenmodel Inc. ] Old Malák ] [ Malák Junction ] Ceník vozidel ] Ceník kolejiva ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.