Moduly TT

 

 

Modulové kolejiště KŽM v Praze 3

Modelová velikost TT

Modulová kolejiště mají mnohé výhody a vedou své stavitele k týmové práci v klubech. Tvůrců modulů je u nás více. Tato stránka je věnována modulům ve velikosti TT, které staví modeláři pracující při ZŠ Chmelnice v Praze 3.

Členové klubu již postavili pěknou řádku modulů. Na první klubové výstavě, která se konala v prostorách pražského hlavního nádraží dne 15.6.2002 bylo předváděno modulové kolejiště s délkou trati 15 m. Na jednokolejné trati byly dvě stanice koncové a jedna mezilehlá. Za jednou z koncových stanic byla zřízena provizorní smyčka, ve druhé koncové stanici se soupravy poctivě objížděly. Pro ten účel zde byl připojen rozestavěný modul (jako výtažná kolej), který všem návštěvníkům názorně ukazoval, jak se moduly staví. I když některé z vystavených modulů nebyly prací členů klubu (byly půjčené odjinud), již na této své první výstavě předvedl KŽM úctyhodný kus práce. Část vozidel provozovaných na výstavě byla na zkoušku vybavena spřáhly Magne-Matic (spřáhlo č. 714 od firmy Kadee). Bylo to pravděpodobně první předvádění provozu s těmito spřáhly na kolejišti TT u nás. Podrobnosti o tom najdete na jiné stránce.

Další výstava se konala v září 2003 opět v Praze, od té doby bylo stále rostoucí modulové kolejiště předváděno několikrát na různých místech. Dnes (2005) má KŽM již 25 m dlouhou trať se čtyřmi stanicemi. Po prvních experimentech se spřáhly Magne-Matic se KŽM rozhodl vybavit těmito spřáhly všechna vozidla. Namísto původně zkoušených spřáhel č. 714 ale byl za standard přijat menší typ spřáhla (spřáhlo MTL 1015 původně určené pro velikost N). Pro stavbu modulů používá KŽM kolejivo naší výroby.


Modul s mostkem přes strouhu. Moduly umožňují modelovat trať bez stísněnosti domácích kolejišť.

Styčný profil

KŽM v Praze 3 používá styčný profil šířky 400 mm - "brněnský".


Zde je dobře vidět normalizovaný tvar styčného profilu na hotovém modulu (foto KŽM Praha 3).

Jak začít s moduly

Nejlépe bude, když si nyní prohlédnete ještě vlastní stránky Kroužku železničních modelářů v Praze 3. Kroužek v současnosti pracuje při Základní škole Chmelnice. Na těchto stránkách najdete řadu fotografií rozestavěných i dokončených modulů a především výkres styčného profilu šíře 400 mm. Využijete i další informace, kde se modeláři dělí o některé zkušenosti, zejména ty, které jsou specifické právě pro stavbu modulů. Na stránkách je snad umístěna i nabídka na hotová čela modulů s normalizovaným styčným profilem. Čela jsou řezaná laserem z překližky. Budeme-li mít štěstí, bude tam i upoutávka na klubovou výstavu, na které bude možné všechnu tu nádheru vidět.

Ukázky modulů postavených KŽM Praha 3

Členové KŽM postavili již celou řadu modulů traťových i staničních. Několik obrázků si můžete prohlédnout zde, další najdete na stránkách věnovaných jednotlivým stanicím (resp. jinak zajímavým modulům). Za pozornost stojí především modely skutečných stanic - zpracovány jsou Malá Hraštice a Dobříš.


Dva dokončené moduly s přímou jednokolejnou tratí. Tyto moduly patří k nejstarším dokončeným v KŽM (foto KŽM Praha 3).


Strážní domek a závory na jednom z novějších modulů (foto KŽM Praha 3, listopad 2007).


Stanice Rudíkov (foto KŽM Praha 3, listopad 2007).

nahoru
Kolejivo TT
Lept Kirow
Pojezd M 152.0
Pojezd Ms
477.043
Spřáhla Kadee
Modely ČSD
Moduly TT
ŽZO Cerhenice
Rudolfovice
Rozmarýn
Výsluní
Dvoukolejka
Kamenička
Čeřanka

Všestary
Hlavní nádraží
Dobříš
Malá Hraštice
Bratkovice
Vesnický modul

 

 

Home ] Kolejivo TT ] Lept Kirow ] Pojezd M 152.0 ] Pojezd Ms ] 477.043 ] Spřáhla Kadee ] Modely ČSD ] [ Moduly TT ] ŽZO Cerhenice ] Rudolfovice ] Rozmarýn ] Výsluní ] Dvoukolejka ] Kamenička ] Čeřanka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.