Všestary

 

 

Několik obrázků z výstavy ve Všestarech

Výstava se konala ve dnech 10.-11. 5.2003 ve školní tělocvičně. Předváděná trať měla tři stanice.


Celkový pohled na provozovanou sestavu modulového kolejiště.


Zde je pohled na úsek, který je na předchozím obrázku skryt za davem návštěvníků.


Stanice s překrásně provedeným modelem budovy hospodářského družstva.

Pár dalších obrázků bez komentáře:

 

nahoru
Všestary
Hlavní nádraží
Dobříš
Malá Hraštice
Bratkovice
Vesnický modul

 

 

Home ] [ Všestary ] Hlavní nádraží ] Dobříš ] Malá Hraštice ] Bratkovice ] Vesnický modul ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.