Dobříš

 

 

Dobříš

stanice modulové železnice KŽM v Praze 3 (velikost TT)

Model skutečné koncové stanice trati Praha - Dobříš. Stanice má čtyři koleje, výtopnu a vlečku. Budovy jsou postaveny podle skutečnosti.


Celkový pohled na stanici (foto KŽM Praha 3, listopad 2007).


Pohled na výtopnu a zauhlovací jeřáb poblíž pražského zhlaví stanice (foto KŽM Praha 3, listopad 2007).


Ve stanici jsou použity přestavníky využívající paměťový drátek. Přestavníky umístěné pod deskou jsou vlastní konstrukce KŽM (foto KŽM Praha 3, listopad 2007).

nahoru
Všestary
Hlavní nádraží
Dobříš
Malá Hraštice
Bratkovice
Vesnický modul

 

 

Home ] Všestary ] Hlavní nádraží ] [ Dobříš ] Malá Hraštice ] Bratkovice ] Vesnický modul ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.