Vesnický modul

 

 

Vesnický modul

úsek modulové železnice KŽM v Praze 3 (velikost TT)

Na tomto modulu není na první pohled vůbec nic zvláštního, kus rovné trati bez jakékoliv dopravny, jen s úrovňovým přejezdem a kolem něho stojí několik domů. Žádná vesnice, jen tři obyčejné domy a hospodářské stavení. Jenže, ono se tu scénu podařilo vystihnout moc dobře a člověk na první pohled vidí, že jsme doma. Moc se mi to líbí, věřím, že i na vás to udělá dojem.


Z výstavy v Pečkách (červen 2006).


Celkový pohled (foto KŽM Praha 3).


Z výstavy v Pečkách (červen 2006).

nahoru
Všestary
Hlavní nádraží
Dobříš
Malá Hraštice
Bratkovice
Vesnický modul

 

 

Home ] Všestary ] Hlavní nádraží ] Dobříš ] Malá Hraštice ] Bratkovice ] [ Vesnický modul ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.