Moon Run

 

 

Stanice Moon Run

Kolejiště UP&SF (velikost N)


Nákladní vlak projíždí kolem staniční budovy. Lokomotivy v nátěru Southern Pacific se ve vlacích UP objevovaly ještě řadu let poté, co společnost UP Southern Pacific pohltila.

Moon Run leží na trati Union Pacific. Stanice zabírá podstatnou část jednoho z laloků kolejiště, ale rozhodně na něm není sama. Aby se na kolejiště vešlo vše, co bylo žádoucí, bylo třeba dost šetřit místem. A tak je souběžně se stanicí z jedné strany natažena dvoukolejná výhybna ATSF a z druhé strany, hned za městem je odbočka propojující tratě UP a ATSF. Město Moon Run je samo o sobě velice zajímavou kapitolou a proto mu byla věnována zvláštní stránka.


Celkový pohled na stanici.


Pohled od zhlaví na straně města. Právě projíždí rychlík Amtraku.


U skladiště je trochu letitého nepořádku.


Tato souprava má v čele jen lokomotivy v nátěru Jižní pacifické (foto Petr Litomyský).


Pár modernějších lokomotiv - vpředu EMD SD90MAC, za ní GE AC4400CW.


Dominantou stanice a okolí je obilné silo.


Tady máme jeden rychlík ještě z předamtrakovských časů.


U sila se právě posunuje s uzavřeným výsypným vozem.


Zhlaví dále od města je ozdobeno velkou návěstní lávkou.


Na konci zhlaví stanice Moon Run přechází mostem nad tratí UP konkurenční dráha ATSF.

Autorem fotografií na této stránce je Josef Kamiš (není-li uvedeno jinak).

nahoru
Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] [ Moon Run ] Město Moon Run ] Výhybna ] Propojení tratí ] Poušť ] Tonkawa ] Depo ] Město Tonkawa ] Roh kolejiště ] Stanice v poušti ] Tehachapi ] Ocelový most ] Parní provoz ] Jupiter na Západě ] Papoušek v USA ] Patina ] DVD - video ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.