Poušť

 

 

Křížení tratí v poušti

Kolejiště UP&SF (velikost N)

Na původní části kolejiště jsou dvě nádraží, která zabírají podstatnou část jeho plochy. Stanice patří železničním společnostem vzájemně si konkurujícím a tak leží každá z nich na vlastní trati. Nevelký zbytek plochy staré části kolejiště je vyplněn polopouští, která má nelehký úkol - všechny ty traťové koleje nějak navzájem vykřížit, propojit a přespříliš překážející koleje poschovávat do tunelů. Na první pohled je tedy poušť přeplněna kolejemi a tunelovými portály. Při pohledu bližším ale najdeme i v této na zeleň pusté a na koleje bohaté krajině spoustu krásných detailů.


Tak takhle to vypadá. Spousta kolejí, kamení, pichlavé roští a občas kaktusy.


Zde se navzájem kříží dvě tratě Union Pacific.


A tady zase dvě tratě Santa Fe. Most je ovšem od stejného výrobce.


Tunelových portálů je v této části kolejiště opravdu hodně, ale všechny jsou v detailu dobře udělané. Všimněte si jednoduché "obrysnice" před jedním z portálů.


Celkový pohled d polopouštní krajiny. Někde vpravo je stanice Tonkawa.


Osminápravová lokomotiva DD40AX (Bachmann).

Autorem fotografií na této stránce je Josef Kamiš. 

nahoru
Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] Moon Run ] Město Moon Run ] Výhybna ] Propojení tratí ] [ Poušť ] Tonkawa ] Depo ] Město Tonkawa ] Roh kolejiště ] Stanice v poušti ] Tehachapi ] Ocelový most ] Parní provoz ] Jupiter na Západě ] Papoušek v USA ] Patina ] DVD - video ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.