Roh kolejiště

 

 

Roh kolejiště

Kolejiště UP&SF (velikost N)


Po nadjezdu nad tratí UP vede silnice do Tonkawy (vlevo).

Nazval jsem tuto oblast rohem kolejiště, ale už to vlastně není pravda. Dříve to byl roh, ale dnes tu navazuje novější část směrem ke smyčce Tehachapi. Dříve bylo hlavním úkolem tohoto místa ohnout koleje všech úrovní zpět, dnes se tu koleje navíc ještě větví. Stojí tu pár baráků, nadjezd nad tratí, po kterém vede silnice do Tonkawy, a také je zde výhybna UP (jejíž druhá polovina je ovšem schovaná do tunelu). Je tu prostě všechno, co se sem vešlo.


Tato stavba je už na nové části kolejiště - hned za nadjezdem.


Zhlaví výhybny UP.


Tratě tu vedou ve třech úrovních. Dole trať UP, uprostřed výhybna UP a nahoře stanice Tonkawa ATSF.


Poměry na kolejišti jsou vždycky stísněné. Uprostřed výhybna UP.


Tímto portálem vychází trať UP na novou část kolejiště. Vpravo, o úroveň výš je pouštní stanice UP.

Autorem fotografií na této stránce je Josef Kamiš. 

nahoru
Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] Moon Run ] Město Moon Run ] Výhybna ] Propojení tratí ] Poušť ] Tonkawa ] Depo ] Město Tonkawa ] [ Roh kolejiště ] Stanice v poušti ] Tehachapi ] Ocelový most ] Parní provoz ] Jupiter na Západě ] Papoušek v USA ] Patina ] DVD - video ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.