Tehachapi

 

 

Smyčka Tehachapi

Kolejiště UP&SF (velikost N)

Na samém konci kolejiště UP&SF je smyčka Tehachapi s výhybnou Walong Siding. Koleje stočené do spirály nejen obracejí vlaky a překonávají výškový rozdíl mezi spodní a horní úrovní kolejiště, ale současně také modelují jedno z velmi pozoruhodných míst severoamerické železniční sítě (viz níže). Na kolejišti je smyčka vložena mezi ocelový most (navazuje na dolní konec smyčky) a pouštní stanici (na horním konci).


Celkový pohled na smyčku Tehachapi.


Starší obrázek téhož místa kolejiště ukazuje Tehachapi v létě poněkud suššího roku. Každé kolejiště se vyvíjí a současná podoba modelu (na ostatních fotografiích) lépe vystihuje ráz krajiny skutečného místa. Na snímku je vidět také celá výhybna Walong Siding (foto Petr Litomyský).

něco málo o skutečné smyčce Tehachapi

Smyčka Tehachapi patří k nejznámějším místům severoamerické železniční sítě. Objevuje se v každém seznamu pozoruhodných míst pro železniční nadšence a co do proslulosti se jí vyrovná snad jenom velká podkova dráhy Pennsylvania. Zásluhu na tom má hlavně její kolejové uspořádání, protože jinak toto místo zvlášť pozoruhodné není. Nejsou tu dramatické scenérie skal a horských štítů, kvetoucí louky, zurčící potůčky ani hřmící vodopády. Nadmořská výška je na železniční poměry sice značná, ale ve srovnání s kontinentálním rozvodím nijak ohromující. Je tu jen vcelku nevýrazná kopcovitá krajina, pokrytá ne zcela suchou pouští. Kamení, pichlavé roští a koleje, v zimě trochu sněhu, to je Tehachapi.

Smyčku postavila v letech 1874-1876 dráha Southern Pacific spolu s celou tratí spojující Bakersfield (v údolí San Joaquin) a Mojave (v údolí Antelope). Obě údolí jsou oddělena horským hřebenem Tehachapi. Jako přirozená cesta pro spojení obou údolí se nabízejí dva průsmyky - průsmyk Tehachapi na severním konci hřebene a průsmyk Tejon na konci jižním. Southern Pacific postavila trať severním průsmykem. Tedy přísně vzato, železnice, ani souběžná silnice neprocházejí přímo nejnižším místem sedla (s nadmořskou výškou 1156 m) ale kousek vedle, v místě zvaném Tehachapi Summit, hned vedle města Tehachapi. Smyčka Tehachapi leží ve stoupání na přístupové cestě k průsmyku, asi 29 km západně od vrcholu trati. I když se tu jinak všechno jmenuje Tehachapi, samo místo kde leží smyčka, se jmenuje Walong - na počest W.A.Longa, který byl (řekněme) vrchním traťmistrem dráhy SP.

Smyčka byla postavena kvůli rozvinutí trati do délky a tím zmenšení stoupání na přístupové cestě k průsmyku - stejně jako v podobných případech jinde ve světě. My známe podobné případy ze Slovenska, Švýcarska i odjinud, a ani v Severní Americe není tento případ úplně ojedinělý (podobná smyčka je Williams Loop v Kalifornii a hodně známý je také tento případ), ale Tehachapi je prostě nejslavnější. K zajímavostí místa přispívá také skutečnost, že ve smyčce je umístěna výhybna Walong Siding a v místě překřížení trati je krátký tunel (tunel č.9 - původně devátý počítáno z Bakersfieldu). Odpověď na otázku proč je výhybna právě zde, v prudkém oblouku se mi nepodařilo najít. Snad jedinou výhodou je, že strojvedoucí to má zkratkou blíže ke konci vlaku. Délka smyčky (měřeno mezi body v překřížení) je 1170 m, takže vlak délky 1200 m a více (v místních poměrech nijak vyjímečná souprava se zhruba 85 vozy) kříží sám sebe. Výškový rozdíl kolejí v místě překřížení je asi 21 m.

V současnosti (2009) patří smyčka (a celá trať) dráze Union Pacific, ale používají ji také vlaky BNSF (dříve Santa Fe). Je to jedna z nejzatíženějších jednokolejek v USA. Poměrně hustý provoz dále zvyšuje oblibu místa mezi železničními příznivci. Smyčka je také častým námětem modelářů. Otočit trať a nastoupat na malé ploše značnou výšku je potřeba skoro na každém kolejišti, takže smyčka Tehachapi se sama nabízí jako přirozené řešení. Nejznámějším modelem smyčky je kolejiště velikosti H0, které vystavuje San Diego Model Railroad Museum (odkaz je www.sdmrm.org/tehachapi_pass.html) a které kromě smyčky věrně zobrazuje i další úseky této horské trati.


Další celkový pohled, tentokrát jsou vidět oba portály tunelu č.9.


Vlak UP opouští výhybnu Walong Siding a měl by zamířit do průsmyku. Místo toho ale rovnou vjíždí do další stanice, poměry na kolejišti jsou přece jenom stísněné.


Detail stavby z předchozího obrázku.

Autorem fotografií na této stránce je Josef Kamiš (není-li uvedeno jinak).

nahoru
Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] Moon Run ] Město Moon Run ] Výhybna ] Propojení tratí ] Poušť ] Tonkawa ] Depo ] Město Tonkawa ] Roh kolejiště ] Stanice v poušti ] [ Tehachapi ] Ocelový most ] Parní provoz ] Jupiter na Západě ] Papoušek v USA ] Patina ] DVD - video ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.