Tonkawa

 

 

Stanice Tonkawa

Kolejiště UP&SF (velikost N)


Staniční budova je postavena podle skutečné předlohy.

Tonkawa leží na trati Santa Fe. To platí na kolejišti UP&SF i ve skutečnosti. Jisté rozdíly tu ovšem jsou.

Tonkawa je jméno indiánského kmene, který obýval území Oklahomy a Texasu. Jmenuje se tak i město v Oklahomě (s nádražím dříve patřícím ATSF), jehož staniční budova, jako by z oka vypadla té na kolejišti UP&SF. Akorát je ta budova (ta skutečná) dnes hnědočervená. Ale dříve byla bílá, tak jako ta na tom kolejišti. O kolejovém uspořádání skutečné stanice Tonkawa nic nevím, ale na kolejišti UP&SF je to takto:

Stejně jako v případě stanice Moon Run a trati UP, je i traťový okruh ATSF zdeformován tak, aby Tonkawou procházel oběma směry. V tomto případě to ale došlo tak daleko, že mezi sudou a lichou skupinou staničního kolejiště nejsou dokonce vůbec žádné kolejové spojky. Dalo by se říct, že to jsou dvě půlstanice modelově sloučené do jednoho nádraží.

K modelové stanici Tonkawa přiléhá menší lokomotivní depo. Před nádražím je modelově naznačeno město Tonkawa, ale je podstatně menší než Moon Run.


Na tomto snímku Tonkawou projíždí ještě klasický dálkový rychlík Santa Fe.


Zde už místo něj jede souprava Amtraku.


V popředí ze stanice odbočuje kolej do depa.


Lokomotiva řady F pod návěstní lávkou na zhlaví u depa.


Posun se soupravou chladících vozů.


Stavědlo na zhlaví u depa (foto Petr Litomyský).


Pro některé vlaky je potřeba více lokomotiv. Číslo tři se v těchto případech nepovažuje za zvlášť vysoké.

Autorem fotografií na této stránce je Josef Kamiš (není-li uvedeno jinak).

nahoru
Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] Moon Run ] Město Moon Run ] Výhybna ] Propojení tratí ] Poušť ] [ Tonkawa ] Depo ] Město Tonkawa ] Roh kolejiště ] Stanice v poušti ] Tehachapi ] Ocelový most ] Parní provoz ] Jupiter na Západě ] Papoušek v USA ] Patina ] DVD - video ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.